Formation of strong-willed qualities of cadet-student youth by means of football

  • V. Pylypenko
  • M. Timchik
  • A. Pedorych
  • I. Tkachenko
  • V. Honchar
  • M. Loichenko
Keywords: formation of volitional qualities, will, cadet-student youth, football lessons, sports and gambling activities.

Abstract

The essence of formation of volitional qualities of personality is revealed in the article. The generalization of scientists and practitioners on the problem of formation of volitional qualities of cadet student youth by means of football is generalized. Based on a four-stage procedural scheme of adolescent personality convergence developed by I. Beh and refined by N. Kasich, we characterized the criteria and indicators of the formation of volitional qualities of cadets and students by means of football, namely: cognitive (awareness of the quality of awareness). qualities; understanding of the importance of active student-student youth as opposed to passive in the process of achieving the goal by football; knowledge of student-student youth responsibilities and their performance in the training process in football); emotional value (interest in playing football, sports history of Ukraine, sports traditions of higher education institutions; joyful experience of cadet student youth from the process of reaching the goal by means of football; desire to participate in training and competitions in football; willingness to be ready (willingness to important personality qualities; spiritual determination in the process of formation of volitional qualities; volitional desire to participate in training and competitions in football; activity-practical (ability to manifest volitional qualities to be purposeful in the process of playing football; to participate in training and competitions in football and to reach the end goal by showing responsibility for oneself and to the sports team;The pedagogical conditions, content and methods of formation of volitional qualities of cadets and students in the course of football are covered. The importance of football lessons and their effectiveness in higher education institutions is revealed. The results of the study on the formation of volitional qualities of cadets and students in the course of football are analyzed.

References

Bekh I.D. Vykhovannya osobystosti: pidruchnyk. K.: Lybidʹ, 2008. 848 s.

Zubaliy M.D., Ivashkovsʹkyy V.V., Ostapenko O.I., Tymchyk M.V., Shapovalov B.B., Dikhtyarenko Z.M., Bilotserkivetsʹ I.P.. Viysʹkovo-patriotychne vykhovannya uchniv u pozaklasniy roboti: posib. K.: PALYVODA A.V., 2016. 225 s.

Kasich N.P. Vykhovannya tsilespryamovanosti starshykh pidlitkiv u fizkulʹturno-ozdorovchiy diyalʹnosti: avtoref. dys. … kand. ped. nauk. Natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni M.P. Drahomanova. Kyyiv, 2019. 21 s.

Pylypenko V.M., Tymchyk M.V. Teoretychni aspekty fizychnoho vykhovannya kursant·sʹko-student·sʹkoyi molodi zasobamy futbolu. “Zbirnyk «Naukovyy chasopys» Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova”. Seriya 15: «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kulʹtury (fizychna kulʹtura i sport)». Vyp. 4 (98) 18. K: NPU im. M.P. Drahomanova, 2018. S. 124-127.

Pylypenko V.M. Sportyvno-tekhnichna pidhotovka yunykh futbolistiv na trenuvannyakh. “Zbirnyk «Naukovyy chasopys» Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova”. Seriya 15: «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kulʹtury (fizychna kulʹtura i sport)». Vypusk 3 (84) 17. – K.: NPU im. M.P. Drahomanova, 2017. – S. 358-362.

Tymchyk M.V. Fizychne vykhovannya starshykh pidlitkiv u protsesi sportyvnykh ihor u zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladakh. Suchasnyy vykhovnyy protses: sutnistʹ ta innovatsiynyy potentsial: materialy zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Ivano-Frankivsʹk, 2013 rik). Ivano-Frankivsʹk: NAIR, 2013. S. 437-440.

Filosofsʹkyy slovnyk / za zah. red.: M.M. Rozentalya, P.F. Yudina. Kyyiv: Politychna literatura Ukrayiny, 1964. 498 s.

Published
2020-02-21
How to Cite
Pylypenko V., Timchik M., Pedorych A., Tkachenko I., Honchar V., & Loichenko M. (2020). Formation of strong-willed qualities of cadet-student youth by means of football. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), (2(122), 140-144. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).28