Trainings in students’ extracurricular physical activity: an application method

  • О. Kuznietsova
Keywords: training; physical and health-improving activities; interactive methods; plan; conducting algorithm.

Abstract

In the research work the features of organization and conducting educational and health-improving trainings in the process of students’ extracurricular physical and health activity are exposed. The analysis of scientific literature indicated that trainings enable students to create a situation of success, to participate voluntarily and to determine their own pace of development, to apply actively the purchased theoretical knowledge in practice, to explore complex issues and problems in the context of modeling situations close to real life. An aim of the article: to expose the method of organization and conduction educational and health-improving trainings in the process of students’ extracurricular physical and health activity. Tasks: to develop theoretically the programmatic and methodical filling of educational and health-improving training at the place of students’ residence. The description of trainings by type is given. A detailed and clearly structured plan is made, which outlines the content structure of the training. The plan provides a list of problem questions in the form of plan items with laying out on constituents (subthemes and subitems) as well as their order of placement, and represents an idea, project of the training content. According to the plan, the content and scope of the training material are defined. Structuring of educational material is done taking into account interactive teaching methods. The training algorithm consists of preparation for the class; introductory part; basic part with informative and practical blocks; the final part of the training (reflection).

The use of trainings allowed to decide such tasks: to popularize the healthy way of life, to improve the organization of physical education with a health-improving purposes in dormitories, to develop methodical and practical recommendations with the purpose of intensifying independent physical and health-improving employments.

References

Vachkov I. V. Osnovy tekhnologii gruppovogo treninga. Psikhotekhniki: [uchebnoye posobiye] / I. V. Vachkov. – M., 1999. – 237s.

Harkusha S. V. Model' formyrovanye hotovnosti maybutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannya do vykorystannya zdorov'yazberezhuval'nikh tekhnolohiy / S. V. Harkusha // Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. Ser. : Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannya ta sport. - Chernihiv, 2014. - Vyp. 118 (2). - S. 94-99. - [El. resurs] Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118%282%29__24.

Hrybok N. M. Dosvid uprovadzhennya interaktivnikh form y metodiv navchannya studentiv spetsial'noyi medychnoyi hrupy: [vykladannya fakul'tatyvnoho kursu z fiz. vykhovannya u Donbas. derzh. tekhn. un-ti] / N. M. Hrybok // Ped. al'manakh: zb. nauk. pr. - Kherson: Kherson. akad. nepererv. osvity, 2014. - Vyp. 21. - S. 114-118.

Hrybok N. M. Zastosunanna interaktivnikh metodiv navchannya v protsesi teoretychnoyi podhotovky z fizychnoho vykhovannya u konteksti pidvyshchennya urovnya kul'tury zdorov'ya studentiv spetsial'noyi medychnoyi hrupy / N. M. Hrybok // Molod' y rynok. - 2014. - № 4. - S. 54-57.

Danylevych M. V. Teoretychni y metodychni zasady profesiynoyi podhotovky maybutnikh fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannya ta sportu do rekreatsiyno-ozdorovchoyi diyal'nosti: avtoref. dys. ... d. ped. nauk zi spets. 13.00.04 - teoriya y metodyka profesiynoyi osvity / M. V. Danylevych. - Natsional'nyy pedahohichnyy universytet imeni M. P. Drahomanova. - Kyyiv, 2018. - 45 s.

Dovhan' N. YU. Teoretychni y metodychni osnovy vykhovannya fizychnoyi kul'tury studentiv Vyshchykh Navchal'nykh Zakladiv u protsesi pozaaudytornoyi sportyvno-masovoyi roboty: dys. ... d-ra ped. nauk zi spets. 13.00.07 - teoriya ta metodyka vykhovannya, 13.00.02 - teoriya ta metodyka navchannya (fizychna kul'tura, osnovy zdorov'ya) / N. YU. Dovhan'. - Instytut problem vykhovannya NAPN Ukrayiny. - Kyyiv, 2017. - 613 s.

Yevtushok M. V. Orhanizatsiya piznaval'noyi diyal'nosti studentiv spetsial'noyi medychnoyi hrupy v protsesi zaynyaty z fizychnoho vykhovannya [Tekst]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk zi spets. 13.00.02 - teoriya ta metodyka navchannya (fizychna kul'tura, osnovy zdorov'ya) / M. V. Yevtushok. - Skhidnoyevropeys'kiy nats. un-t im. Lesi Ukrayinky. - Luts'k, 2015. - 20 s.

Zakharova L. V. Soprovozhdeniye fizkul'turno-ozdorovitel'noy deyatel'nosti studentok spetsial'noy meditsinskoy gruppí vuza na osnove íntegral'nogo pokhoda : dis. … kand. ped. nauk po spets. 13.00.04 –teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitel'noy i adaptivnoy fizicheskoy kul'tury / L. V. Zakharova. – Krasnoyarsk, 2017. – 270 s.

Kuznyetsova O. T. Uprovadzhennya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u samostiynu fizkul'turno-ozdorovchu diyal'nist' studentiv / O. T. Kuznyetsova, YU. YU. Moseychuk // Naukovyy chasopys Nats. ped. un-tu im. M. P. Drahomanova. Seriya 15 : Nauk.-ped. problemy fiz. kul'tury (fiz. kul'tura i sport) : Zb. nauk. pr. – Kyyiv, 2019. – Vypusk 3 (111) 19. – S. 81–87.

Kuznyetsova O. T. Zastosuvannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy v orhanizatsiyi treninhiv / O. T. Kuznyetsova, H. P. Hryban // Zb. tez dopovidey XIX Mizhn. naukovo-prakt. konf. «Fizychna kul'tura, sport i zdorov'ya: stan, problemy ta perspektyvy». – Kharkiv : KHDAFK, 2019. – S. 128–131.

Kuznyetsova O.T. Orhanizatsiya ta provedennya osvitn'o-ozdorovchykh treninhiv za mistsem prozhyvannya studentiv / O. T. Kuznyetsova, P. V. Koval'chuk, P. I. Khomych, A. I. Syrotyns'kyy // Zb. nauk. pr. I Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhn. uch. «Aktual'ni problemy fizychnoyi kul'tury i sportu v suchasnomu suspil'stvi». – Zhytomyr : ZHDU im. I. Franka. – S. 24–30.

Kuznyetsova O.T. Metodychni rekomendatsiyi do vykonannya praktychnykh zavdan' ta samostiynoyi roboty z navchal'noyi dystsypliny «Fizychne vykhovannya» «Metodyka zastosuvannya ozdorovchykh tekhnolohiy u pozanavchal'niy fizkul'turno-ozdorovchiy diyal'nosti» dlya zdobuvachiv vyshchoyi osvity pershoho (bakalavrs'koho) rivnya usikh spetsial'nostey dennoyi formy navchannya / O. T. Kuznyetsova, V. M. Kysil', YU. F. Kosobuts'kyy. – Rivne : NUVHP, 2019. – 42 s. – [El. resurs] Rezhym dostupu : http://ep3.nuwm.edu.ua/14408/1/09-02-27%20%281%29.pdf.

Loshtun O. Osoblyvosti vykorystannya treninhovoyi vzayemodiyi : dydaktychnyy aspekt : [treninhy u navch.-vykhov. protsesi VNZ] / Ol'ha Loshtun // Zb. nauk. pr. Uman. derzh. ped. un-tu im. Pavla Tychyny / Uman. derzh. ped. un-t im. Pavla Tychyny. – Uman' : Zhovtyy O. O., 2012. – CH. 3. – S. 172–178.

Makurina A. S. Povysheniye motivatsii uchebnoy deyatel'nosti studentov fizkul'turnogo vuza : avtoref. dis. … kand. ped. nauk po spets. 13.00.04 – teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitel'noy i adaptivnoy fizicheskoy kul'tury; 13.00.08 – teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya // Arina Sergeyevna Makurina. – Chelyabinsk, 2006. – 24 s.

Chebykin O. YA. Psykholohichni osnovy treninhovykh tekhnolohiy : monohrafiya / O. YA. Chebykin, T. V. Sinyel'nikova // Pivden. nauk. tsentr NAPN Ukrayiny. – Odesa : Leradruk, 2013. – 229 s. – S. 174–190. – [El. resurs] Rezhym dostupu : http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1336.

Cheremnykh A. N. Innovatsionnyy podkhod k zdorov'yesberezheniyu studentov v ramkakh seminarskikh zanyatiy modulya «Fizicheskaya kul'tura» : ucheb.-metod. posobiye / A. N. Cheremnykh, T. I. Chedova. – Perm' : Perm. gos. nats. issled. un-t, 2018. – 4 Mb; 96 s. – [El. resurs] Rezhim dostupa: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/innovacionnyj-podhod-k-zdoroviesberezheniyu-studentov.pdf. – Zagl. s ekrana.

Yatskovskaya L. N. Fizicheskoye vospitaniye studentov, vremenno osvobozhdennykh ot zanyatiy po sostoyaniyu zdorov'ya, posredstvom ozdorovitel'no-obrazovatel'nogo treninga : avtoref. dis. … kand. ped. nauk po spets. 13.00.04 – Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitel'noy i adaptivnoy fizicheskoy kul'tury / L. N. Yatskovskaya. – Krasnoyarsk, 2007. – 24 s

Published
2020-02-21
How to Cite
Kuznietsova О. (2020). Trainings in students’ extracurricular physical activity: an application method. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), (2(122), 81-88. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).17