ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

  • В.В. Стадник
  • Т.В. Гуртова
  • В.В. Осінчук
  • О.І. Рожко
Ключові слова: фізичне виховання, студент, дистанційне навчання, карантин.

Анотація

Розглянуто питання рухової активності студентів у термін упровадження карантинних обмежень. Вирішення проблематики забезпечення фізіологічно необхідного рівня рухової активності студентів як чинника їхнього здоров’язбереження, проаналізовано з точки зору формування мотивації в процесі їхнього фізичного виховання. Обґрунтовано організацію освітнього процесу із фізичного виховання, скеровану на заохочення студентів закладів вищої освіти до занять із фізичного виховання та формування у них переконання у необхідності систематичної фізичної активності. Виокремлено структурні компоненти цього процесу, серед котрих: привабливі сторони фізичної культури і спорту, приватне активне ставлення, ідеал спортсмена, улюблений вид спорту, бажання домогтися перемоги, краса тіла тощо. За результатами здійсненого наукового пошуку, систематизовано основні теоретико-методичні положення занять фізичною культурою у студентів в умовах карантину задля забезпечення формування у них мотивації до рухової активності.

Посилання

Bilichenko, O. (2010). Features of motivation for physical education classes for students. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, Vol. 5. pp. 3–5.

Vinnik, V.D. (2010). Features of interest formation and motivation for physical education. TMFV, Vol. 12. рp. 35–41.

Zakharina, E.A. (2008). Formation of motivation for motor activity in the process of physical. education of students of higher educational institutions: author's ref. dis. ... cand. Sciences in Phys. education and sports: [special] 24.00.02 "Physical culture, physical education of different groups of the population" NUFViS, p. 21.

Zemskaya, N.O. (2012). Attitudes of students to physical education and sports. Slobozhansky Scientific and Sports Bulletin, Vol. 32. pp. 5–1.

Martyn, I.A. Formation of motivation for physical culture and sports among students. Psychology and Education, 2017. Vol. 6, рp. 36.

Altavilla, G. (2016). Relationship between physical inactivity and effects on individual health status. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 2, рр. 1069–1074. https://doi.org/10.7752/jpes.2016.s2170.

Gallo, L.A., Gallo, T.F., Young, S.L., Moritz, K.M., and Akison, L.K. (2020). The impact of isolation measures due to COVID-19 on energy intake and physical activity levels in Australian university students. Nutrients, Vol. 12(6), рр. 1865. https://doi.org/10.3390/nu12061865.

Jiménez-Pavón, D., Carbonell-Baeza, A., and Lavie, C. J. (2020). Physical exercise as therapy to fight against the mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: Special focus in older people. Progress in Cardiovascular Diseases, Vol. 63(3), рр. 386–388. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.03.009.

Koryahin, V., Blavt, O., and Serbo, Y. (2021). Implementation of physical education of students using distance learning technologies: aspect of healthcare. Modern education, training and upbringing: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, рр.168–173.

Raiola, G., Aliberti, S., Esposito, G., Altavilla, G., D’Isanto, T., and D’Elia, F. (2020). How has the Practice of Physical Activity Changed During the COVID-19 Quarantine? A Preliminary Survey. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, Vol. 20(4), рр. 242–247. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.4.07.

Опубліковано
2021-10-25
Як цитувати
Стадник, В., Гуртова, Т., Осінчук, В., & Рожко , О. (2021). ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (10(141), 117-120. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.10(141).25