ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ РУМУНІЇ

  • О.О. Цибанюк
Ключові слова: підготовка, Румунія, силабус, спорт, студенти, університет, факультет, фізичне виховання.

Анотація

В статті О. Цибанюк «Особливості підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту в закладах вищої освіти сучасної Румунії» розглянуто особливості підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту на спеціалізованих факультетах на прикладі університету «Олександр Іон Куза» (рум. «Alexandru Ioan Cuza») в м. Ясси, виокремлено та охарактеризовано основні положення статуту факультету, навчального плану та навчальних програм тощо. Визначено, що на факультеті здійснюють підготовку з а спеціальностями «Фізичне виховання і спорт», «Фізична терапія» та «Спорт та рухова активність» (бакалавр); «Фітнес та естетика тіла», «Дозвілля та екстремальні види спорту», «Лікувальна фізкультура в спортивній травматології», «Фізіотерапія в спортивній травматології» (Кишинів, Республіка Молдова) та «Шкільне фізичне виховання та спорт» (магістр), на яких готують майбутніх викладачів фізичного виховання та спорту, тренерів, фізіотерапевтів, спортивних інструкторів тощо. Проаналізовано зміст та структуру силабусів для підготовки ліцензіатів/бакалаврів та магістрів, оприлюднено тематику лекційних, семінарських та практичних академічних занять, визначено погодинний розподіл.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Цибанюк , О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ РУМУНІЇ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 96-100. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).22