СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО АНІМАЦІЙНО-ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

  • С.В. Колесник
Ключові слова: модель, формування готовності, учитель фізичної культури, анімаційно-гурткова робота.

Анотація

Розроблено та теоретично обґрунтовано модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи, яка представлена складовими концептуально-цільового (мета, завдання, підходи та принципи навчання), організаційно-змістового (освітні компоненти, функції), діяльнісно-технологічного (етапи, форми, методи та засоби навчання) та аналітико-результативного (компоненти, критерії, рівні) блоків. Розкрито сутність кожного із її складників. Визначено педагогічні умови, які необхідно реалізувати для позитивної динаміки сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи, а саме: формування у майбутніх учителів фізичної культури позитивного ставлення до позакласної діяльності та стійкої мотивації щодо проведення гурткових занять з використанням анімаційних технологій; вдосконалення змістового наповнення освітнього процесу щодо формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно- гурткової роботи освітніми компонентами; моделювання професійних ситуацій, створення творчо-креативного розвивального середовища з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для посилення єдності теоретичної та практичної складових підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи.

Посилання

Bezborodykh S. M. (2011), "Aksiologhichni osnovy profesijnoji pidghotovky majbutnikh fakhivciv pochatkovoji shkoly", Naukovyj visnyk uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija Pedaghoghika. Socialjna robota, Vyp. 21, pp. 21–23.

Bermudes D. (2017), "Obgruntuvannja modeli pidghotovky majbutnikh uchyteliv fizychnoji kuljtury do realizaciji variatyvnykh moduliv u procesi profesijnoji dijaljnosti", Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji, № 7 (71), pp. 26–36

Bjelikova N.O. (2014), "Naukovo-metodologhichni pidkhody do profesijnoji pidghotovky suchasnogho fakhivcja z fizychnogho vykhovannja ta sportu", Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Draghomanova, Vyp. 3K(44), pp. 91–96.

Danylevych M. V. (2018), "Teoretychni i metodychni zasady profesijnoji pidghotovky majbutnikh fakhivciv z fizychnogho vykhovannja ta sportu do rekreacijno-ozdorovchoji dijaljnosti": dys….dok. ped. nauk. –13.00.04/ M.V. Danylevych – Ljviv. 533 p.

Karasjevych S. A. (2016), "Modelj pidghotovky majbutnikh uchyteliv fizychnoji kuljtury do fizkuljturno-sportyvnoji dijaljnosti u zaghaljnoosvitnij shkoli", Molodj i rynok, №11 – 12 (142 – 143) , pp. 120–126.

Kyseljov V. O. (2020), "Metodologhichni pidkhody do formuvannja ghotovnosti majbutnikh uchyteliv fizychnoji kuljtury do orghanizaciji sportyvno-masovykh zakhodiv", Innovacijna pedaghoghika, Vyp. 29. T. 1, pp. 145–148.

Murzina O.A., Myroshnychenko V.O., Kablukov A.O., Kostenko I.O. (2019), "Formuvannja cinnisnykh orijentacij u systemi vyshhoji osvity", Naukovyj visnyk Dnipropetrovsjkogho derzhavnogho universytetu vnutrishnikh sprav, № 1, pp. 67–72.

Semenova O. V. (2015), "Pedaghoghichne modeljuvannja: funkciji ta skladovi", Naukovi zapysky Berdjansjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu, Vyp. 3, pp. 299–305.

Fedorenko M.V. (2013), "Shhodo diaghnostyky profesijnykh cinnostej vchytelja", Elektronne naukove fakhove vydannja "Naukovyj visnyk Donbasu", № 2(22). Rezhym dostupu: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN22/13fmvptv.pdf

Shherbak I. (2019), "Modelj formuvannja ghotovnosti majbutnjogho vchytelja muzychnogho mystectva do ghromadjansjkogho vykhovannja uchniv", Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji, № 3 (87), pp. 132–142.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Колесник , С. (2021). СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО АНІМАЦІЙНО-ГУРТКОВОЇ РОБОТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 69-75. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).16