МАЙБУТНІЙ УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Є.П. Козак
  • П.Д. Плахтій
  • М. Б. Гуска
  • Б.Д. Зубрицький
  • А.П. Денисовець
Ключові слова: здоров’язбережувальне освітнє середовище; дистанційні форми навчання; фізична культура; психічне, фізичне здоров’я.

Анотація

У статті представлені результати досліджень освітнього середовища в системі професійної освіти за базовими критеріями успішного навчання та збереження здоров’я. Розроблено алгоритми діяльності, які орієнтують на спеціальну підготовку майбутніх фахівців з фізичної культури до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в сучасних умовах переходу на компетентнісну систему освіти, формат змішаного навчання, врахування особливостей дистанційних форм організації освітньої діяльності.

У контексті компетентнісної моделі освіти (очної чи дистанційної) освітнє середовище трактується як взаємопов’язана інтерактивна діяльність викладача та студентів, як зустрічний рух щодо забезпечення його здоров’язбережувального потенціалу. Визначено основи смислової, змістової та технологічної переорієнтації системи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури відповідно до стандартів компетентнісної освіти, системи компетентностей, якими повинен володіти фахівець.

Посилання

Harkusha S.V., Deikun M.P., Harkusha V.V. Kontseptsiia formuvannia hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia do vykorystannia zdoroviazberezhuvalnykh tekhnolohii. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka.Chernihiv : ChNPU, 2017. Vyp. 147. T. I. S. 291 – 299.

Maslou A. Motyvatsyia y lychnost/Per. A.M.Tatlыbaevoi. SPb.: Evrazyia, 1999. 478s.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Tex).

Rybalko, P. Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do podalshoi fakhovoi diialnosti. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : naukovyi zhurnal. Sumy : 2019. № 9 (93). S. 235–244.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Козак, Є., Плахтій, П., Гуска, М. Б., Зубрицький, Б., & Денисовець, А. (2021). МАЙБУТНІЙ УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 65-69. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).15