СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • О.Г. Гончаров
Ключові слова: здобувачі освіти, індекс Кетле, життєвий індекс, стан здоров’я.

Анотація

Стан здоров’я студентів спеціалізації «фізична терапія» Харківської державної академії фізичної культури. Мета: провести аналіз стану здоров’я студентів, які навчаються у харківській державній академії фізичної культури на спеціальності «Фізична терапія». Матеріал і методи: дослідження було проведено на базі кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я Харківської державної академії фізичної культури. До дослідження було залучено 90 здобувачів освіти з яких 49 студенток та 41 студент. Стан здоров’я здобувачів освіти вивчався за методикою Г. Л. Апанасенка. Результати: до групи безпечного рівня здоров’я було віднесено тільки 4,08% здобувачів освіти, інші — 95,92% студентів перебувають за межами безпечного рівня. Частка значень індексу Кетле, що відповідають гармонічній статурі, склала 83,93 % юнаків і 30,61 % дівчат. Середні значення індексу Робінсона спостерігалися у 51,22 % юнаків і 48,98% дівчат.

Серед досліджуваних студентів середні значення життєвого індексу мають 21,95 % юнаків і 36,59 % дівчат. Показники силового індексі серед юнаків становив 31,71 % — на низькому рівні, у дівчат спостерігалася тенденція до високого рівнях показника — 22,45 %. Під час проведення проби Мартіне-Кушелевського, встановлено, що 51,22 % юнаків мають низьку оцінку результатів, тоді як серед дівчат жодного випадку низької оцінки не зафіксовано. Висновки: Таким чином, оцінка соматичного здоров’я студентів свідчить про його переважно незадовільний стан. У зв’язку із тривалим розвитком організму студентів у період навчання, вони більш вразливі до різних несприятливих впливів, що призводить до зриву процесу адаптації й розвитку ряду захворювань.

Посилання

Anikeev DM Problems of forming a healthy lifestyle of student youth. Pedagogy, psychology and medical biol. probl. phys. education and sports. 2009. № 2. S. 6-9.

Apanasenko GL Medical valeology. Kiev. Health, 1998. 280 p.

Vrzhesnevsky II Assessment of physical capabilities of students in the system of medical and pedagogical control in the process of physical education of a special department of the university: author's ref. dis. …. for science. degree of Cand. Sciences in Phys. education and sports: special. 24.00.02. Kiev. 2011. 20 p.

Dolzhenko LP Morbidity and motor activity of students with different levels of physical health. Theory and methods of phys. education and sports. 2004. № 1. S. 21-24.

Zakharina EA Analysis of healthy lifestyle factors that determine the effectiveness of the process of physical education of students. Materials International. scientific-practical conf. "Days of Science". Zaporozhye: GU "ZIDMU", 2005. T 3. S. 294-295.

Martyniuk OA Correction of violations of the spatial organization of the body of female students in the process of physical education: author's ref. dis. for science. degree of Cand. Sciences in Phys. education and sports: special. 24.00.02. Kiev. 2011. 20 p. 7.Pylypey LP Theoretical and methodical bases of professionally-applied physical training of students of higher educational institutions: author's ref. dis. for science. degree of Doctor of Science in Phys. education and sports: special. 24.00.02. Kiev. 2011.

p.

Sychova TV Innovative technologies for strengthening the health of students in the process of physical education: author. dis. for science. degree of Cand. Sciences in Phys. education and sports: special. 24.00.02. Dnepropetrovsk, 2012. 20 p.

Futorny S. Characteristics of the state of health of students of higher educational institutions. Theory and methods of physical education and sports. 2013. № 2. P. 99 - 105.

Yurchyshyn Yu. V. Effectiveness of experimental technology of involvement of students in motor activity of health- improving orientation in improvement of indicators of physical condition. Pedagogy, psychology and medical biol. probl. phys. education and sports: coll. Science. Kharkiv ave. 2012. № 8. pp. 130–134.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Гончаров , О. (2021). СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 36-42. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).09