КРИТЕРІЇ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ КІНЕЗІОЛОГІЧНОГО ТЕЙПУВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Г. І. Гончар
  • Т. М. Булгакова
  • С. А. Лазоренко
  • С. В. Хоменко
  • Р. М. Стасюк
Ключові слова: ерготерапія, кінезіологія, тейпування, тренери, критерії, педагогічне моделювання, рівні, фізичне виховання, фізична терапія.

Анотація

Відповідно до результатів теоретичних та емпіричних досліджень, на сьогодні прослідковується актуальність формування готовності фахівців фізичного виховання та спорту до використання методики кінезіологічного тейпування в професійній діяльності. Це сприятиме прискоренню процесів відновлення спортсменів на етапі їхньої фізичної терапії, а також забезпечить успішну змагальну діяльність.

Головною метою дослідження є визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності фахівців фізичного виховання та спорту до використання методики кінезіологічного тейпування в професійній діяльності (на прикладі тренерів, які спеціалізуються в одноборствах). Під час дослідно-аналітичної роботи були використані наступні методи теоретичного дослідження: аксіоматичні, ідеалізації, формалізації, історичні і логічні, сходження від конкретного тощо. В результаті теоретичного дослідження, членами науково-дослідної групи визначені «критерії» (мотиваційний, змістовий, аналітико-оцінний), відповідні їм прикладні «показники», «підходи» (діяльнісний, особистісно-зорієнтований, комплексний, системний, структурний) та «рівні» (високий, достатній, задовільний) сформованості готовності фахівців фізичного виховання та спорту до використання методики кінезіологічного тейпування в професійній діяльності.

Посилання

Hurtenko O. Formation of future organizers-trainers of psychological readiness to make decisions in extreme situations: abstract diss. … candid. of Psycholog. Sciences: 19.00.09. Khmelnytskyi, 2008. 22 p.

Chopyk T. Effectiveness of pedagogical conditions and models of development of professional competence of future trainers of teachers in the process of professional training. Scientific Bulletin of Yuri Fedkovych University of Chernivtsi. Chernivtsi, 2013. – Issue 654. p. 192-199.

Kuznetsova I. Formation of readiness of future coaches in oriental martial arts for professional activity in children's and youth sports schools: abstract diss. … candid. of Pedagog. Sciences: 13.00.04. Dnipro, 2020. 23 p.

Tsarenko K. Development of professional and pedagogical competence of coaches-teachers of CYSS in the process of professional development: abstract diss. … candid. of Pedagog. Sciences: 13.00.04. Zaporizhzhia, 2017. 23 p.

Bashavets N., Kindzer B., Taimasov Y., Zub O., Artemenko V. Improving the professional competencies of martial arts coaches. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2020. – № 73 (Т. 1). p. 47-53.

Solodka O., Vanyuk D., Kusovska O., Kusovsky O., Karpenko S. The program of formation of professional competencies of martial arts coaches in the system of self-education. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2021. – № 76 (Т. 3). p. 32-38.

Kurnyshev Y. Pedagogical conditions of professional self-development of future teachers of physical culture: diss. … candid. of Pedagog. Sciences: 13.00.04. Kyiv, 2017. 249 p.

Omok G. Preparation of future bachelors in physical culture and sports for professional and pedagogical activity in the conditions of VTEI: diss. … candid. of Pedagog. Sciences: 13.00.04. Zaporizhzhia, 2020. 254 p.

Denisova L. Theoretical and methodological principles of professional training of future masters of physical culture and sports with the use of information and communication technologies: doc. … diss. of Pedagog. Sciences: 13.00.04. Kyiv, 2020. 577 p.

Kase К., Wallis J., Kase T. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method : Guidelines. Masthead St NE, USA : Kinesio, 2013. 198 p.

Bass O. Kinesiological taping as a means of physical therapy for lymphostasis. Bulletin of the Precarpathian University (physical culture). Ivano-Frankivsk, 2021. – № 27 (28). p. 13-17.

Istomin A., Sushetska A., Rezunenko O. Kinesiological taping (methodical instructions for the practical training of masters of the 2nd year of the IV medical faculty) : Guidelines, Kharkiv: KNMU, 2020. 24 р.

International Organization for Standardization ISO Central Secretariat (Vernier, Geneva, 2021): [Electronic resource]. Access mode: https://www.iso.org/standards.html.

Dictionary of the Ukrainian language (Academic explanatory dictionary, 2021): [Electronic resource]. Access mode: http://sum.in.ua/s/pokaznyk.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Гончар, Г. І., Булгакова, Т. М., Лазоренко, С. А., Хоменко, С. В., & Стасюк, Р. М. (2021). КРИТЕРІЇ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ КІНЕЗІОЛОГІЧНОГО ТЕЙПУВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 31-36. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).08