ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КІНЕЗІОПЛАСТИКИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

  • В.О. Гаврилюк
  • Т.О. Терещенко
  • Р.В. Солодаренко
Ключові слова: спорт, футбол, кінезіопластика, м’язово - рухова синхронізація.

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз та узагальнено підходи щодо використання методів кінезіопластики у тренувальній діяльності юних футболістів для оптимізації рухової активності та функціональних резервів окремих рухів. На основі узагальнення навчально-методичної та наукової літератури виявлено, що механізми взаємодії пози і довільних точностних рухів тісно взаємопов'язані і залежать від стану постурального балансу та загального центру тяжіння біомеханіки спортсмена. Досліджено доцільність розширення спектру засобів тренувального процесу юних футболістів направлених на оптимізацію їх рухової активності.

Педагогічний експеримент проводився на базі ФК «Кудрівка». Експеримент проводився протягом травня-серпня 2021 року. У ньому прийняло участь (n=30 чол.) з яких (n=15 чол.) контрольна група та (n=15 чол.) експериментальна група). Вік досліджуваних складав 8-11 років.

Посилання

Artyzov G.M., Gavrulyk V.O., Lukianchuk V.L. (2015). Volitional plasticity. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko// Chernihiv National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko. – Chernihiv, P. 15-19.

Bratkovskiy V.K. (1980). “Features of the coordination structure of movements of qualified cyclists in the period of overcoming fatigue in classes of various directions // Medico-biological bases of optimization of training process in cyclic sports.- Kyiv, p.88-97.

Buhovets B.O. (2017). “Motor function and motor abilities of children with cerebral palsy during physical rehabilitation using the Bobat method”. Bulletin of the Precarpathian University. Physical Education. – № (27–28) p. 48.

Gazhe P.M., Veber B., (2008). Posturology. Regulation and imbalance of the human body.-P. 312.

Dulibskiy A.V., Fales I.G., (2001). Technical and tactical training of young football players // Methodical manual. Scientific and Methodological Committee of the Football Federation of Ukraine.-Kyiv, p.61.

Maksymenko I.G., (2002). Research of indicators of structure of physical and technical readiness of football players of various qualification during a year cycle of training // Pedagogy, psychology and medico-biological problems of physical education and sports-№10. – Harkiv, p.54-59.

Pryimakov A.A., Monogarov V.D., (2000). Muscle activity and intermuscular interactions in the control of program movements in conditions of intense muscular activity in athletes // Science in Olympic sports. – Special issue, p.47-55.

Smolianinov A.G., (2014). Verticalization in cerebral palsy. – Kyiv, p.22.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Гаврилюк, В., Терещенко, Т., & Солодаренко, Р. (2021). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КІНЕЗІОПЛАСТИКИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 24-27. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).06