ПРЕХІДНІ ТИПИ РЕАКЦІЇ НА ПРОБУ МАРТІНЕ-КУШЕЛЕВСЬКОГО ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПРЕМОРБІДНИХ СТАНІВ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ

  • О. Р. Барладин
  • Д. В. Вакуленко
  • Л. О. Вакуленко
  • С. З. Храбра
  • В. А. Безпалько
Ключові слова: серцево-судинна система, проба Мартіне-Кушелевського, преморбідні стани.

Анотація

Наукова робота присвячена узагальненню результатів проведення і оцінки проби Мартіне-Кушелевського та виясненню ознак і причин виникнення при цьому перехідних типів реакції та їх значення для ранньої діагностики преморбідних станів. Для вирішення поставлених завдань використаний досвід проведення і аналізу результатів 300 проб Мартіне-Кушелевського. Суб’єкт обстеження – 88 осіб віком 18-55 років. Таке формування групи (за відсутності скарг на стан здоров`я та протипоказань до проведення проби) дало можливість отримати найрізноманітніші типи реакцій. Результати реєстрували за допомогою електронного тонометра ВАТ41-2. Саме їх аналіз став предметом досліджень у даній роботі. Класичний нормотонічний, гіпертонічний, астенічний типи зареєстровано у 26 (30%) осіб, відповідно 19%, 7%. 3% випадків. Дистонічний – відсутній. У інших, 62 (70%) осіб реєструвались перехідні типи, які ми сформували у 12 типів. Їх аналізу присвячене дослідження.

Посилання

Apanasenko, GL (2020). Introduction to a new paradigm of healthcare. Health and fitness. K .: Yurka Lyubchenko Publishing House, 2020, 287.

Vakulenko, DV, Hrabra, SZ, & Atamanchuk, KV (2021). Variants of interpretation of Martin Kushelevsky's sample indicators. The 8th International scientific and practical conference «Fundamental and applied research in the modern world» (March 17-19, 2021) BoScience Publisher. Boston, USA. 375-385.

Vakulenko, LO, Barladin, OR, & Grushko, VS (2016) Diagnostic value of the sample. Innovative approaches to physical education and sports of student youth. Proceedings of the third regional scientific-practical seminar dedicated to the 15th anniversary of the Ternopil regional branch of the Olympic Academy of Ukraine. Ternopil: TNPU. 135-137.

Vakulenko, L.O., Vakulenko, D.V., & Tkach, H.M. (2020). Comparative analysis of the impact of standard and domestic physical activity on the state of the cardiovascular system of persons aged 18-20 years. Proceedings of the scientific-practical conference with international participation "Prospects for the development of medical and physical rehabilitation. Ternopil, TNMU. 22-24.

Vakulenko, LO, Klapchuk, VV & Luchishin, N.Yu. (2013). Basics of physical rehabilitation. Ternopil: TNPU. 234.

Vakulenko, LO, Klapchuk, VV (Eds.). (2019). Fundamentals of rehabilitation, physical therapy, occupational therapy: a textbook. Ternopil: TSMU. - 372.

Slipchev, P., Bonev, L., & Bankva, S. (1978). Guide to kinesitherapy. Sofia: Medicine and Physical Education. 355.

Chogovadze, AV, Butchenko, LA (1984). Sports Medicine for Physicians: A Guide for Physicians. M .: Medicine. 76.

Bube, H., Feck, G., & Trogsch, F. (1968). Tests in sports practice. M .: Physical culture and sports. 239.

Sokrut, VM (Ed.). (2019). Physical, Rehabilitation and Sports Medicine: A Textbook for Students and Physicians. Kramatorsk: Chestnut. 480.

Abramov, VV, Smirnova, OL (Eds.). (2014). Physical rehabilitation, sports medicine: a textbook for students. higher honey. textbook institutions. Dnepropetrovsk, Zhurfond, 456.

Vakulenko, D. V., Martseniuk, V. P., & Vakulenko, L. O. (2019). Cardiovascular system adaptability to exercise according to morphological, temporal, spectral and correlation analysis of oscillograms. Family Medicine & Primary Care Review; 21 (3): 253–263. DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2019.88385.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Барладин, О. Р., Вакуленко, Д. В., Вакуленко, Л. О., Храбра, С. З., & Безпалько, В. А. (2021). ПРЕХІДНІ ТИПИ РЕАКЦІЇ НА ПРОБУ МАРТІНЕ-КУШЕЛЕВСЬКОГО ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПРЕМОРБІДНИХ СТАНІВ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 17-20. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).04