Актуальні проблеми підготовки баскетболістів високого класу

  • В. М. Корягін
  • Г. Я. Гребінка
  • Ю. І. Боровик
  • В. І. Оліярник
  • В. В. Світлик
Ключові слова: фізична, технічна підготовленість баскетболістів високої кваліфікації.

Анотація

На сучасному етапі система спортивного тренування баскетболістів повинна у повній мірі відображати та враховувати ті дії, що спортсмен виконує в процесі змагань [6]. Сучасний баскетбол потребує від спортсменів високої функціональної підготовки та досконалого володіння усіма технічними прийомами гри. Доведено, що для зростання спортивної майстерності баскетболістів велике значення має фізична підготовка,та її органічний взаємозв’язок з технічною підготовкою, який і визначає ефективність тренувального процесу [6-7]. Наукове обґрунтування цього взаємозв’язку дасть змогу ефективно готувати баскетболістів високого класу у процесі багаторічних тренувань.

Дослідження цього питання [ 3, 4, 5] дає змогу стверджувати, що бурхливий розвиток досягнень у світовому спорті потребує безперервного пошуку нових, ефективніших засобів технічної та фізичної підготовки баскетболістів. Оцінка і аналіз системи підготовки та результатів виступів найсильніших спортсменів світу свідчать, що успіху можливо досягти лише в результаті багаторічних тренувань. Визначено, що саме в юнацькому віці відбувається формування фундаменту для подальшого розвитку і вдосконалення фізичних якостей, від яких в майбутньому залежатиме становлення спортивної майстерності баскетболістів, тому необхідно сприяти усуненню недоліків в рівні фізичного розвитку і фізичної підготовленості юних спортсменів, вже на ранніх етапах багаторічної підготовки [6].

Актуальність дослідження зумовлена потребою в аналізі існуючої системи фізичної та технічної підготовки юних баскетболістів, що уможливить на науковій основі цілеспрямовано добирати засоби та методи тренування для удосконалення структури комплексної підготовки. Необхідність у визначені основних аспектів фізичної та технічної підготовки юних баскетболістів й визначило вибір теми дослідження.

У роботі представлені результати дослідження рівня технічної і фізичної підготовленості баскетболістів високої кваліфікації, а також рівень розвитку їх аеробних та анаеробних функцій з врахуванням ігрових функцій. За результатами дослідження встановлено необхідність підвищення ефективності системи тренування гравців високого зросту, а також те, що системна підготовка, яка використовується в баскетболі, не зважаючи на позитивні зрушення, не забезпечує в певній мірі достатнього впливу на енергетичні функції баскетболістів високої кваліфікації.

Посилання

Asmussen, E.,& Nielson, M. (1955). Cardiac output during muscular work and its regulation. Physiol.Rev, 1, 778.

Volkov N. I. (1990). Bioenergetics of human intense muscular activity and ways to improve the performance of sportsmen: Dissertation by the Doctor of Biological Sciences. Moscow (in Russian).

Gomelsky, A. Ya., Lunichkin, VG, & Rodionov, A. V. (1986). Different approach. Kind of Sports, No 2, 13-14 (in Russian).

Denisenko, A. (2017). Development of applicative coordination abilities of 12 – 13 years old pupils through basketball elements, Journal of Physical Education and sport, 17(2), 79, 527–532.

Keller, V.S., Platonov, V.M. (1993). Teoretyko-metodychni osnovy pidgotovky sportsmeniv[Theoretical-methodic basis of sportsmen training]. Lviv,

Kondrashin, V., Koryahin, V. (1978). Training of the basketball players of high grade. Kiev, publishing house "Zolorov'ya, P. 93.

Koryahin, V. (1994). The structure and content of modern training of basketball players: Dissertation by the Doctor of

Biological Sciences. Moscow (in Russian). Ukrayinska Sportyvna Asotsiatsiya, 480.

Koryahin, V.M. (1998). Training of the highly skilled basketball players. Textbook for the correct physical education. Lviv, publishing house "Krai", 192. 9. Krutsevych T.Y., Vorobyov M.I., Bezverkhnya G.V. Control in physical education of children, adolescents and youth: textbook. Kyiv: Olympic literature, 2011. 224 p.

Malikov M.V., Svatev A.V., Bogdanovska N.V. Functional diagnostics in physical education and sports: textbook. Zaporizhzhia: ZDU, 2006. 227 p.

Poplavskyi L. Yu. (2004). Basketball. Kyiv: Olimpiiska Literatura,447.(in Ukrainian).

Romanenko V. A. Diagnostics of motor abilities: textbook. Donetsk, 2005. 290 p.

Stolyarov V.I. Theory and methodology of modern physical education: the state of development and the author's concept: monograph. Kiev: Olympic Literature, 2015. 704 p.

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Корягін, В. М., Гребінка, Г. Я., Боровик, Ю. І., Оліярник, В. І., & Світлик, В. В. (2021). Актуальні проблеми підготовки баскетболістів високого класу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (9(140), 7-9. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).01