РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРОГРАМИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДЗЮДОЇСТІВ-ВЕТЕРАНІВ

  • О.В. Хацаюк
  • С.В. Чередніченко
  • А.А. Дяченко
  • Н.В. Партико
  • А.П. Корольчук
  • Д.Ю. Стеценко
  • А.Е. Антонюк
Ключові слова: багаторічна підготовка, дзюдо, програма, рухові навички, дзюдоїсти-ветерани, тактика, техніка

Анотація

На сьогодні актуальним є розроблення спеціалізованого комплексу науково-методичного забезпечення системи багаторічної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, що забезпечить формування ефективного техніко-тактичного арсеналу одноборців досліджуваної категорії (із урахуванням їх індивідуально-типологічних, психофізичних особливостей) та сприятиме успішній їх змагальній діяльності.

Головною метою дослідження є визначення ефективності експериментальної програми техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів в системі їх річного циклу підготовки. Під час емпіричного дослідження були використані наступні методи: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання, метод експертної оцінки, математично-статистичні (кореляційного аналізу, факторного аналізу, шкалювання), сучасний науковий інструментарій тощо.

В результаті дослідно-аналітичної роботи членами науково-дослідної групи визначено ефективність експериментальної програми техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів в системі їх річного циклу підготовки. Встановлено, що поетапне формування технічної та тактичної майстерності дзюдоїстів-ветеранів (різних вікових груп та вагових категорій) із урахуванням особливостей річного циклу підготовки забезпечує підвищення показників їх змагальної діяльності, що свідчить про високу ефективність розробленої експериментальної програми.

Перспективи подальших досліджень у обраному напрямі наукової розвідки передбачають розроблення педагогічної моделі із технічними засобами навчання формування готовності дзюдоїсток-ветеранів до змагальної діяльності в системі їх багаторічної підготовки.

Посилання

European Judo Union (Results, Veterans): [Electronic resource]. Access mode: https://ukrainejudo.com/federation/history

Judo Federation of Ukraine (History): [Electronic resource]. Access mode: https://www.eju.net/result

Vysochina N., Dyachenko A., Antonyuk A., Vlasko S., Baidala V. Formation of professional competencies in highly qualified sambo wrestlers with the use of related training. Innovative pedagogy. Odessa, 2020. – № 26. p. 37-41.

Shemchuk V., Rybalko P., Milaiev O., Leonenko A., Cherednichenko S. Formation of energy-saving competence in martial arts athletes. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2020. – № 72 (Vol. 1). p. 159-165.

Vysochina N., Hunina L., Diachenko A., Vlasko S., Antoniuk A. Pedagogical model of improving special physical training of judokas. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2020. – № 72 (Vol. 1). p. 40-46.

Rybalko P., Khomenko O., Zhukov V., Cherednichenko S., Leonenko A. Formation of professional competencies in highly qualified wrestlers in conditions of significant psychophysical load. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2021. – № 74 (Vol. 1). p. 133-138.

Martynov Yu., Krylov A. Modern approaches to the study of technical and tactical actions in judo. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). Kyiv, 2021. – Issue. 2 (130). p. 86-89.

Khatsaiuk O., Kindzer B., Ivchenko A., Kulibaba S., Kusovska O. Program for improving the technical and tactical training of veteran fighters (on the example of sambo fighters). Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). Kyiv, 2021. – Issue. 6 (137). p. 121-127.

Ananchenko K., Khatsaiuk O. Features of the training process and technical and tactical training of veteran judokas. Martial arts. – № 14. – Kharkiv, 2018. p. 4-18.

Kindzer B. Krasilov A. Khomenko O. Tytovych A. Yevtushenko Ye. Formation of energy competence in veterans of full-contact Martial Arts. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2020. – № 73 (Vol. 1). p. 63-68.

Khatsaiuk O. Kindzer B. Karasevych S. Skliarenko V. Olenchenko V. Physical therapy program for veteran veterans after treatment of coronavirus disease (Covid-19). Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2021. – № 74 (Vol. 1). p. 162-167.

Ананченко К., Перебійніс В., Пакулін С., Маханьков Г. Pedagogical aspects of improvement and individualization of technical and tactical training of veteran judokas. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). Kyiv, 2018. – Issue. 8 (102). p. 6-14.

Aleksieiev A. Ananchenko K. Holokha V. Motivation and psycho-emotional state in the competitive activity of veteran judokas. Martial arts. – № 3 (21). – Kharkiv, 2021. p. 4-12.

Rudenko M. Koshliak M. Dubrova S. Kolomoiets H. Derevianko V. Methods of teaching Judo in general secondary education. «Bukrek». Kyiv-Chernivtsi, 2020. Р. 380.

Aleksieiev A. Yukhno Yu. Sereda V. Pereta V. Rudenko M. Judo. Ministry of Youth and Sports of Ukraine, republican scientific and methodical office, Judo Federation of Ukraine. Kyiv, 2019. Р. 115.

Byzyn V. Myrhorod D. Khatsaiuk A. Technical training aids. Lambert Academic Publishing. Berlin, Germany, 2014. Р. 36-42.

Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Хацаюк, О., Чередніченко, С., Дяченко, А., Партико, Н., Корольчук, А., Стеценко, Д., & Антонюк, А. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРОГРАМИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДЗЮДОЇСТІВ-ВЕТЕРАНІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (7(138), 124-131. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).26