ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТРЕНУВАННЯ СТРІЛЬБИ І НАВЕДЕННЯ НА ЦІЛЬ У КІБЕРСПОРТИВНІЙ ДИСЦИПЛІНІ COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

  • С.С. Пятисоцька
  • О.О. Ошека
Ключові слова: кіберспорт, технічна підготовка, стрільба, наведення, Counter Strike.

Анотація

У статті розглядається питання технічної підготовки гравців у Counter Strike: Global Offensive. Проаналізовано основні розділи підготовки гравців у кіберспорті. Визначена сутність та зміст технічної підготовки у кіберспортивній дисципліні Counter Strike: Global Offensive. Запропонований комплекс вправ для тренування різних видів стрільби та наведення на ціль. Досліджена ефективність даного комплексу вправ для гравців.

Посилання

Ashanin V.S., Piatysotska S.S. (2018) Shchodo systemy klasyfikatsii kompiuternykh ihor [Regarding the classification system of computer games]. Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi fizychnoi kultury ta sportu. № 2. pp. 7-11.

Imas Ye.V. (2020) Kibersport yak sotsialno-sportyvne yavyshche v umovakh suchasnoho rozvytku informatsiinoho suspilstva [E-sports as a socio-sports phenomenon in the modern development of the information society]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. № 4. p. 13-17.

Bochaver K.A.. Kuznetsov A.I. (2017) Kibersport: aktualnyye problemy podgotovki, rezultativnosti i zdorovia igrokov [Cybersport: actual problems of preparation. the performance and health of the players]. Sportivnyy psikholog. № 3 (46). pp. 48-54.

Denysova L., Byshevets N., Shynkaruk O. (2019) Osnovni poniattia kibersportu ta tendentsii yoho rozvytku [Basic concepts of e-sports and trends in its development]. Innovatsiini ta informatsiini tekhnolohii u fizychnii kulturi, sporti, fizychnii terapii ta erhoterapii : materialy II Vseukr. elektron. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu (Kyiv, 18 kvitnia 2019 r.). Kyiv : NUFVSU. p. 275.

Maricheva A.V.. Palamar N.O. (2019) Psikhologicheskaya spetsifika issledovaniya vnimaniya i pamyati sfery geymerov [Psychological specificity of the study of attention and memory in the sphere of gamers]. pp. 168-177.

Mironov I.S.. Pravdov M.A. (2019) Soderzhaniye sportivnoy podgotovki v kibersporte [Content of sports training in eSports]. Uchenyye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. № 3 (169). pp. 217-222.

Novoselov M.A. Skarzhinskaya E.N. (2017) Aktualizatsiya nauchnogo soprovozhdeniya kompyuternogo sporta [Updating the scientific support of computer sports]. Detskiy trener. pp. 39-40.

Onopko V.O. (2015) Innovatsiini praktyky sportu (na prykladi kibersportu) [Innovative sports practices (on the example of e-sports)]. Lvivskyi derzhavnyi universytet fizychnoi kultury. 89 p.

Postnikov P. A. (2019) Formirovaniye kompetentnosti spetsialistov kompyuternogo sporta [Formation of the competence of computer sports specialists]. Sovremennyye vektory razvitiya obrazovaniya: aktualnyye problemy i perspektivnyye resheniya: sb. nauch. tr. XI Mezhdunarod. nauch.-praktich. konf. «Shamovskiye pedagogicheskiye chteniya nauchnoy shkoly Upravleniya obrazovatelnymi sistemami». 25 yanvarya 2019 g. V 2 ch. Ch. 2. M.: 5 za znaniya; MPGU. pp. 554-557.

Pyatisotskaya S.S.. Romanenko V.V.. Golokha V.L. (2020) Sravnitelnyy analiz sensomotornykh reaktsiy edinobortsev i igrokov kibersportivnoy distsipliny DOTA 2 [Comparative analysis of sensorimotor reactions of combatants and players of the esports discipline DOTA 2]. Єdinoborstva. №1(15). pp. 56-66.

Slozhenikin A. K. (2019) Podgotovka sportsmenov v kompyuternom sporte s ispolzovaniyem programmno-trenazhernogo kompleksa [Training of athletes in computer sports using the software and training complex]. Kompyuternyy sport (kibersport): sostoyaniye i perspektivy razvitiya : materialy Vserossiyskoy konferentsii. 31 oktyabrya – 1 noyabrya 2019 goda / Pod red. M.A. Novoselova. M.: RGUFKSMiT. pp. 47-51.

Talan A. S. (2018) Algoritm razrabotki metodiki tekhniko-takticheskoy podgotovki dlya kibersporta [Algorithm for developing a technique for technical and tactical training for e-sports]. Trudy molodykh uchenykh. pp.75-77.

Talan A. S. (2018) Podkhody k ranzhirovaniyu kibersportivnykh igr po stepeni ikh vliyaniya na razvitiye kognitivnykh sposobnostey [Approaches to the ranking of e-sports games according to the degree of their influence on the development of cognitive abilities]. Sportivno-pedagogicheskoye obrazovaniye. № 2. pp. 27-30.

Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Пятисоцька, С., & Ошека , О. (2021). ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТРЕНУВАННЯ СТРІЛЬБИ І НАВЕДЕННЯ НА ЦІЛЬ У КІБЕРСПОРТИВНІЙ ДИСЦИПЛІНІ COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (7(138), 100-104. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).21