ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПІЛАТЕСУ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ З ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

  • Т.Є. Одинець
  • О.Ю. Коломийченко
Ключові слова: фізична терапія, жінки, Пілатес, біль.

Анотація

Дегенеративно-дистрофічні захворювання у жінок середнього віку є розповсюдженою патологією хребта, яка обумовлена малорухливим способом життя, недостатньою увагою до проблеми здоров’я хребта та ознак хвороби на початковому етапі її розвитку. Мета: визначити особливості поліпшення життєдіяльності у жінок середнього віку з дегенеративно-дистрофічними ураженнями поперекового відділу хребта засобами Пілатес. Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, емпіричні (анкетування за опитувальниками Оствестрі, Ролланда-Морріса, візуально-аналогової шкали), педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати: експериментальна перевірка ефективності розробленої програми фізичної терапії показала, що наприкінці дослідження у жінок основної групи відзначено вірогідно кращі показники за опитувальником Освестрі на 9,86 бала (р<0,05), Роланда-Морріса – на 2,41 бала (р<0,05), показника ВАШ – на 1 бал (р<0,05) порівняно з жінками групи порівняння відповідно, що підтверджує ефективність запропонованої програми фізичної терапії із застосуванням засобів Пілатесу.

Посилання

Amini, M. & Ghasemi, G. (2020). Comparison of the Effect of Barreausol and Pilates Exercises on Quality of Life of Women with Chronic Low Back Pain. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation, Vol. 9 (1), 7-17.

Askari, A., Ashtianiy, A., Ghiasi, F., Hosseinifar, M. & Akbari, A. (2020). Modified Pilates versus general exercises effectiveness on lumbopelvic motor control, trunk muscles endurance, in nonspecific chronic low back pain women. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research, Vol. 10, 17-27.

Bertoli, J., Biduski, G. M. & de la Rocha Freitas C. (2017). Six weeks of Mat Pilates training are enough to improve functional capacity in elderly women. Journal of Bodywork and Movement Therapies, Vol. 21 (4), 1003-1008.

Buttelli, A. C. K., Costa, R. R., Farinha, J. B., De Oliveira Fagundes A., Vieira, A. F., Barroso, B. M. & Bracht C. G. (2020). Pilates training improves aerobic capacity, but not lipid or lipoprotein levels in elderly women with dyslipidemia: a controlled trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies, Vol. 1, 117-127.

Byrnes, K., Wu, P.-J. & Whillier, S. (2018). Is Pilates an effective rehabilitation tool? A systematic review. Journal of bodywork and movement therapies, Vol. 22 (1), 192-202.

Cruz, J. C., Liberali, R., Cruz, T. M. & Netto, M. I. (2016). The Pilates method in the rehabilitation of musculoskeletal disorders: a systematic review. Fisioterapia em Movimento, Vol. 29 (3), 609-622.

Gandolfi, N. R. S., Corrente, J. E., De Vitta, A., Gollino, L. & da Silva Mazeto, G. M. F. (2020). The influence of the Pilates method on quality of life and bone remodelling in older women: a controlled study. Quality of Life Research, Vol. 29 (2), 381-389.

González-Gálvez, N., Marcos-Pardo, P. J., Trejo-Alfaro, H. & Vaquero-Cristóbal, R. (2020). Effect of 9-month Pilates program on sagittal spinal curvatures and hamstring extensibility in adolescents: Randomised controlled trial. Scientific reports, Vol. 10, 1-8.

Kliziene, I., Sipaviciene, S., Vilkiene, J., Astrauskiene, A., Cibulskas, G., Klizas, S. & Cizauskas, G. (2017). Effects of a 16-week Pilates exercises training program for isometric trunk extension and flexion strength. Journal of bodywork and movement therapies, Vol. 21 (1), 124-132.

Kulkarni, M., Saini, S., Palekar, T. & Hamdulay, N. (2020). Effects of pilates on core muscle strength and endurance in post 6 months delivered women. Proteus journal, Vol.11 (8), 136–151.

Mazzarino, M., Kerr, D. & Morris, M. E. (2018). Pilates program design and health benefits for pregnant women: A practitioners' survey. Journal of bodywork and movement therapies, Vol. 22 (2), 411-417.

Roland, M. (1983). А study of the natural history of back pain. Part I: development of a reliable and sensitive measure of disability in low–back pain. Spine. 1983, Vol. 8(2), 141–144.

Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Одинець, Т., & Коломийченко , О. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПІЛАТЕСУ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ З ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (7(138), 91-94. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).19