РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» ЩОДО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ, ЯК СКЛАДОВА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  • І.П. Заневський
  • Р.М. Скабара
  • В.К. Лабарткава
  • К. В. Лабарткава
Ключові слова: спортивно-оздоровчий туризм, опитування, фізичне виховання, туризм, студенти.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати результати соціологічного дослідження, де визначено задоволення студентів змістом системи фізичного виховання, включення в навчальну та робочу програми фізичного виховання елементів спортивно-оздоровчого туризму. Участь в опитуванні прийняло 230 студентів першого курсу трьох університетів: Національний університет «Львівська Політехніка» – 90 студентів, Львівський національний університет імені Івана Франка – 50 студентів та 90 студентів з Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Опитування проводилося за допомогою анкетування у грудні першого семестру 2019-2020 навчального року і складалось з 11-ти питань, з яких три були загального змісту (дані студента: вік, стать; заклад вищої освіти, факультет, кафедра; курс навчання) та вісім профільного змісту. В результаті проведеного анкетування встановлено найбільш привабливі види туризму та пріоритетність найпривабливіших для занять студентів різновидів туризму, які повинні в майбутньому покращити рухову активність молоді.

Посилання

Labartkava K., Labartkava V. (2021). Analysis of the attitude of students aged 17-18 majoring in "Tourism" to sports and health tourism as a component of physical education. Scientific Collection «InterConf», (48): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (April 4-5, 2021). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2021. – Р. 1047-1052.

Labartkava K., Labartkava V., Kushnir I., Zalisko O. (2020). Dynamics of the Physical Fitness Status in Students 17-18 years of the “Tourism” Specialized Field during a Trans-Season Stage. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works / Ed. O. V. Tymoshenko. – K.: Publishing house of National Pedagogical Dragomanov University, 2020 – Issue 7 (127) 20. – Р. 96-101. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.8(128).22

Educational program of higher education "Bachelor" specialty 242 “Tourism” (2016). Lviv State University of Physical Culture. http://ldufk.edu.ua/files/Nauka/zvit/bakal%20z%20turizmu%20obsl..pdf

Working program of the discipline of physical education specialty “Tourism” (2016). Lviv National University named after I. Franko https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/phiz-vuhov-tour.pdf

Faragas, S., Radu, L.E., & Vanvu, G.I. (2015). The Level of Physical Activity of University Students. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 197, 1454-1457.

Liposek, S., Planinsec, J., Leskosek, B., & Pajtler, A. (2019). Physical activity of university students and its relation to physical fitness and academic success. Annales Kinesiologiae, 9(2), 89-104.

Zanevskyy, I.P., & Labartkava, К.V. (2020). Trans-season reliability of the physical fitness testing in students of the “Tourism” speciality. Theory and Methods of Physical Education, 20(2), 95-101. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.05

Zanevskyy I. Sport Health Tourism in the Fitness Program for the Student’s Youth / Zanevskyy I., Labartkava K. // Proceedings Book 7th International Conference on Science Culture and Sport (15–18 October 2020). – Ekim, 2020. – Р. 46.

Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Заневський, І., Скабара, Р., Лабарткава, В., & Лабарткава, К. В. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» ЩОДО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ, ЯК СКЛАДОВА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ . Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (7(138), 58-62. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).11