ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ В УМОВАХ СПОРТИВНОГО КЛУБУ ЗАКЛАДА ВІЩОЇ ОСВІТИ

  • К.О. Шапар
  • Н.В . Ковальчук
  • В.Ю . Рожков
Ключові слова: ЗВО, здоров'я, динаміка, фізична культура, фітнес, студенти.

Анотація

У статті розглянуто питання теорії і практики впливу занять фітнесом на зміцнення здоров'я студентів у закладі вищої освіти (далі ЗВО) Автори статті провели експеримент і виявили ефективність занять фітнесом в умовах спортивного клубу ЗВО на зміцнення здоров'я студентів. В результаті проведеного експерименту, зроблено висновок про підвищення працездатності студентів на заняттях їх руховій активності, інтересу до занять фізичною культурою, розвитку музикальності, пластичності. Проводилась також оцінка показників фізичного стану та розвитку, тих хто займається, за загальноприйнятими методиками. У багатьох студентів спостерігалася нормалізації маси тіла і формування правильної постави тіла. Після експерименту значно змінилися погляди на фізичну досконалість і рівень підготовленості студентів, за допомогою занять фітнесом, і висувають нові вимоги до змісту оздоровчих занять фітнесом. Такий підхід до питання фізичного виховання студентів збільшує значення силової підготовки та підвищення працездатності. Ці два фактори, а саме нові погляди на проблему фізичної підготовленості і обмежений період тренувань є основними при плануванні і розробці змісту нових оздоровчих методик.

Посилання

E.T. Howley, B.D. Franks (2004) "Assistant of a health fitness instructor". Vidavnytstvo "Olimpiyska Literatura" . 11-14, 108-110s.;

"Basic aerobics in health-improving fitness" (2006) Textbook. - M.: LLC "UIC" VEK ",- 72 p .;

Bulatova M., Lytvyn O. (2004) "Health and physical preparation of the population of Ukraine" // Theory and methodology of physical education and sport.-№ 1.- P. 3-9;

Volkov L.V. (2002) "Theory and methodology of child and youth sports." Pidruchnik. - Vidavnytstvo "Olimpiyska Literatura". - 91s .;

Davydov V.Yu. (2005) "New fitness systems (new directions, techniques, equipment and inventory)": a tutorial / V.Yu. Davydov, A.I. Shamardin, G.O. Krasnova. - Volgograd: VolGU Publishing House,. - S. 74-105 .;

Zhernosenko G.A. (2007) "Features of teaching fitness aerobics in the discipline" physical culture "/ G.A. Zhernosenko // Physical education of students of creative specialties. - Kharkov. - No. 2. - S. 101-108;

Ivanochko V.V.(2004) “Fitness, yak for health improvement: method. materials / V.V. Ivanochko (package). - L .: View of the Lviv Commercial Academy. - 20 p .;

Illyushina N. “We’re going to advance the activity of children” / N. Illyushina, O. Kibalnik // Current problems of physical

education and sports of schoolchildren and students in Ukraine: materials of the

Karpova І.B. 2005 “The physical culture is that of forming a healthy way of living: navch. checker / І. B. Karpova, V.L. Korchinsky, A.V. Zotov. - K .: KNEU, S. 39-46;

Kibalnik O. Y.(2008) "Fitness technology as for the development of physical activity and physical preparation for children of 13-15 years" // Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: sciences. monograph / ed. S. S. Yrmakova. - No. 3. - S. 78-81;

Laputin A.N. Kashuba V.A. (2003) "Kinetics tila people": the main program for universities in physical education and sports. - Kiev: Science. svit,-13 C;

Melnichuk M.V. (2001) "Technology of building individual health programs for students of educational schools (on the example of fitness programs)": dis Cand. ped. Sciences: 13.00.04 / Marina Vladimirovna Melnichuk. – M:, - S. 55-72;

Papusha V.G. "Methodology of physical education of schoolchildren": form, zmist, organization / V.G. Papusha.- Ternopil: Pidruchniki and posibniki, 2006.-196 p

"Rhythmic gymnastics": a book for organizing a plan and carrying out to occupy / [way. CM. Kiselevska]. - K .: KNUBA, 2008 .-- 108 p .;

Sinitsya S.V. (2004) "Rhythmic gymnastics": navch. posib. to take practical exercises / S.V. Sinitsa, V.V. Bondarenko, І.І. Mdivnishvili. - Poltava: PDPU,- 91 p.

Опубліковано
2021-06-22
Як цитувати
Шапар, К., Ковальчук, Н. ., & Рожков , В. . (2021). ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ В УМОВАХ СПОРТИВНОГО КЛУБУ ЗАКЛАДА ВІЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (6(137), 134-139. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.6(137).31