ОЦІНКА ПОТОЧНОГО ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ I КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

  • Ю.І. Рімар
  • С.Г. Луценко
  • Ю.І. Дуднік
Ключові слова: фізичний стан, обстеження, функціональний стан, студенти, підготовленість, програма, фізичне здоров’я.

Анотація

У статті розглядається оцінка поточного фізичного стану студентів, які поступили на I курс і які брали участь в даному обстеженні. Це є необхідною умовою для оцінки фізичної підготовленості студентів та ефективності подальшого удосконалення навчальних занять, нових програм, відновлювальних заходів тощо. У зв'язку з цим, в рамках нашого обстеження було проведено аналіз показників, що відображають рівень фізичної підготовленості, фізичної працездатності, функціонального стану систем кровообігу і зовнішнього дихання і фізичного здоров'я студентів, які поступили на I курс.

Результати попереднього обстеження студентів проведеного нами на початку навчального року дозволили встановити наступне, показано, що для студентів були характерні нижчі за середні показники, що характеризують їх силові, швидкісно-силові якості і спритність, а також загальної фізичної працездатності.

Загальний рівень їх фізичної підготовленості, отриманий на основі значень, оброблявся за допомогою комп'ютерної програми «ОБЕРІГ» і розглядався, як нижче середнього.

Так на початку навчального року основна частина студентів (46,67%) від загальної кількості студентів у групі, характеризувалися нижчими за середній рівнем фізичної підготовленості, 26,67% з них мали середнє значення даного показника, а 13,33% низький і вище середнього.

В цілому результати нашого обстеження свідчили про те, що у студентів, на початку навчального року відзначалися показники нижче за середній рівня фізичної працездатності, фізичної і функціональної підготовленості, а також загального рівня фізичного здоров'я.

Посилання

Krucevich T.Yu. Methods of research of individual health of children and adolescents in the process of physical education / T.Yu. Krucevich. - K .: Olympic Literature, 1999. - P.12-14.

Malikov N.V. Adaptation: problems, hypotheses, experiments/ N.V. Malikov // Zaporozhye State University, 2001 .-- 274 p.

Malikov M.V. Functional diagnostics in physical fitness and sports / M.V. Malikov, N.V. Bogdanovskaya, A.V. Svatєv. - Navchalnyy posibnik (stamped by the Ministry of Education and Science of Ukraine). - Zaporizhzhya: ZNU, 2006 .-- 199 p.

Malikov M.V. Physiology of physical persons has the right to power supplies and types/ M.V. Malikov. - Navchalnyy posibnik (stamped by the Ministry of Education and Science of Ukraine). - Zaporizhzhya: ZNU, 2006 .-- 218 p.

Romanenko V.A. Human motor abilities / V.A. Romanenko-Donetsk: UKTsentr, 1999 .-- 37p.

Smooth A.S. Dynamics of the functional state of the visual sensory system among students of technical specialties during the school day / A.S. Rovny // Pedagogy, psychology and medico-biological problems of physical education and sports - Kharkov, 2010 (No. 9) P. 76-80.

Taylor, J. Psychological Approaches to Sports Injury Rehabilitation / Jim Taylor, Shel Taylor. - Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc., 1997. - 332p. - (In English). -: 28.00.

Weilgosz Adreas T. The decline in cardiovascular health in developing countries // World Health statist. Quart. 1993 - vol. 46. - No. 2. - P. 90.

Wuest, D. A. Foundations of Physical Education and Sport. : Wust D.A., Bumer K.A. Fundamentals of Physical Education and Sports. / Deborah A. Wuest, Charles A. Bucher. - Boston: WCB / McGraw-Hill, 1995 .-- 472p. - ISBN 0-8151-9612-1.

Wyznikiewicz-Kopp Z .: Koordynacyjne zdolnosci dzieci I mlodziezy. US, Szczcin, 1992. P. 33-38.

Опубліковано
2021-06-22
Як цитувати
Рімар, Ю., Луценко, С., & Дуднік , Ю. (2021). ОЦІНКА ПОТОЧНОГО ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ I КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (6(137), 97-100. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.6(137).23