ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • І.М. Силадій
Ключові слова: професійна майстерність, викладачі, демократизація освіти, процес формування професійної майстерності, неперервна освіта, глобальні цивілізаційні виклики.

Анотація

Сформульовано цільове призначення стратегічної мети дослідження, а саме вивчення та розроблення методологічних засад формування професійної майстерності викладачів у глобальному вимірі демократизації освіти, що передбачає обґрунтування, розроблення та змістовно-методичне й інформаційно технологічне наповнення науково-методичного органайзеру системи формування професійної майстерності викладачів у закладах вищої освіти, а також експериментальній апробації її ефективності у практиці організації освітньо-наукового процесу професійної підготовки майбутньої педагогічної еліти з пролонгованою зайнятістю впродовж життя. Конкретизовано локальну мету щодо уточнення та удосконалення понятійно-категоріального апарату дослідження психолого-педагогічної проблеми формування професійної майстерності викладачів у глобальному вимірі демократизації освіти. Розроблено цільові завдання досягнення цільової та стратегічної мети, а саме актуалізовано у суперечностях педагогічну проблематику формування професійної майстерності викладачів у процесі неперервної підготовки майбутніх фахівців сфери освіти, науки й інноватики в умовах глобальних екологічних викликів цивілізаційного розвитку та демократизації освіти. Встановлено комплекс методичного апарату наукового пізнання для розв’язання завдань «дерева цілей» стратегічної мети дослідження (методичної системи аналізу аксіологічного змісту тезаурусу педагогічної розвідки, системного аналізу якості теоретико-методичного забезпечення професійної майстерності викладачів для пролонгованої зайнятості, порівняльної компаративістики засобів технічного регулювання сфери професійно-педагогічної реалізації дослідження). Висвітлено практичне значення авторського наукового доробку та встановлено роль професійної майстерності викладача у забезпеченні демократизації управління освітою у глобальному вимірі сталого розвитку суспільства.

Посилання

Лаушкина В. С., Белялова М. А. Педагогическое мастерство преподавателя в обеспечении качества образования. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016. № 11-4. С. 706-708.

Zozuliak-Sluchyk R., Tytova N., Kozliuk O., Salata H., Ridei N., Yashnyk S., Litvinchuk S. Information technology in the management of students' activities while studying. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 2021, Vol.21 № 2, Рр. 14-20.

Bakhmat N., Ridei N., Tytova N., Liubarets V., Katsero O. Methodology of safety and quality of life on the basis of noospheric education system formation. Strategies for Policy in Science and Education, 2021. Vol. 29, № 1. Рр. 82-98.

Bakhmat N., Ridei N., Liubarets V., Ivashchenko V., Petrovska O., Averina K. Information Technology in Incentive Management in Student Learning. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 2021. Vol.21. № 2, Рр. 142-147.

Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / за ред. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 427 с.

Опубліковано
2021-06-22
Як цитувати
Силадій, І. (2021). ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (6(137), 79-82. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.6(137).18