ПРОГРАМА ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОДНОБОРЦІВ

  • Б.М. Кіндзер
  • Н.В. Партико
  • О.В. Хуртенко
  • К.М. Березяк
  • О.Б. Пришва
  • О.С. Нестеров
Ключові слова: багаторічна підготовка, етапи, одноборці, психологічна підготовка, психологічні методики, річний цикл, саморегуляція

Анотація

Знаходячись на піці оптимальної спортивної форми, окремі одноборці не можуть впоратися із негативними емоціями, що призводить до пониження їх спортивних показників. У змагальний та після змагальний періоди спостерігаються різкі негативні емоційні зрушення, тому більшість спортсменів, які спеціалізуються в одноборствах, зокрема боротьбі самбо (спортивний та бойовий розділи) не в змозі самостійно нормалізувати свій стан, тому психолог, а також тренер – повинні здійснити підтримку спортсмена під час формування та розвитку його саморегуляції в умовах багаторічної підготовки.

В результаті теоретичного дослідження членами науково-дослідної групи розроблено програму психічної саморегуляції борців самбо (бойовий розділ) в системі їх річного циклу підготовки. Розроблена нами програма передбачає урахування особливостей організації навчально-тренувального процесу одноборців на різних етапах річного циклу їх підготовки а саме: підготовчий період (загально-підготовчий та спеціально-підготовчий етапи) – формування позитивного та діяльнісного відношення до розвитку та самовдосконалення навичок саморегуляції у різних умовах багаторічної підготовки одноборців, розвиток та удосконалення психічних функцій, які лежать в основі забезпечення саморегуляції бойових самбістів; змагальний етап – навчання бойових самбістів управлінню власною свідомістю спрямованою на досягнення максимального спортивного результату, підвищення емоційної стійкості бойових самбістів; перехідний етап – відновлення (стабілізація) психічного та психофізичного рівнів бойових самбістів.

Перспективи подальших досліджень у обраному напрямі наукової розвідки передбачають апробацію програми психічної саморегуляції борців самбо (бойовий розділ) в системі їх річного циклу підготовки.

Посилання

Sopov V. Theory and methodology of psychological training in modern sports. Triksta. Minsk, 2010. Р. 116.

Malykhina T., Serdiuk N. Psychology of sport. BDPU. Berdyansk, 2015. Р. 250.

Lazorenko S., Chkhailo M.B. Psycho-emotional training of wrestlers in high-achievement sports. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. – № 1 (55). – Sumy, 2016. p. 248-256.

Poliakov I., Meleshchenko R. Influence of psychological attitudes on the process of volitional behavior in martial arts competitions. Problems of extreme and crisis psychology. – № 20. – Kharkiv, 2016. p. 215-223.

Pidbutska N. Features of volitional self-regulation of professional basketball players. Bulletin of KhNPU named after H.S. Skovoroda. Psychology. – № 1 (57). – Kharkiv, 2017. p. 235-244.

Vasylenko I. Methods and techniques of self-regulation of psycho-emotional states of student-athletes. Problems of extreme and crisis psychology. – № 14 (р. 1). – Kharkiv, 2013. p. 41-47.

Hodlevskyi P., Saratovskyi O., Spryn O. Ensuring the readiness of the psychophysical condition of water transport specialists by means of physical exercises. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series № 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports). Kyiv, 2021. – Issue. 4 (134). p. 25-30.

Khurtenko O., Shuldyk A., Zubal M., Raytarovska I., Senyk A., & Bereziak K. (2021). Developing Students' Psychological Readiness to Make Decisions in Extreme Coaching Situations. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (1), 88-103. https://doi.org/10.18662/brain/12.1-/172.

Ananchenko K., Khatsaiuk O. A new methodological approach for evaluating the video material used in the training of judokas. Slobozhansky scientific and sports bulletin. – № 4. – Kharkiv, 2016. p. 11-16.

Piatkov V. (2019). Theoretical and methodological bases of technical and tactical training of athletes in Olympic shooting exercises : avtoref. dis. … doct. nauk z fiz. vykh. ta sportu : [spec.] 24.00.01 «Olympic and professional sports». Lviv. 40 р.

Vysochina N., Dyachenko A., Antonyuk A., Vlasko S., Baidala V. Formation of professional competencies in highly qualified sambo wrestlers with the use of related training. Innovative pedagogy. Odessa, 2020. – № 26. p. 37-41.

Khatsaiuk O., Kindzer B., Karasevich S., Sklyarenko V., Olenchenko V. Physical therapy program for veteran veterans after treatment of coronavirus disease (Covid-19). Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. Zaporozhye, 2021. – № 74 (Vol. 1). p. 162-167.

Ylyn E. Psychology of will. Peter (series "Masters of Psychology"). St. Petersburg, 2009. Р. 368.

Morosanova V. Personal aspects of self-regulation of voluntary human activity. Psychological journal. Moscow, 2002. – № 8. p. 5-17.

Maidokyna L., Kudashkyna O. The development of an athlete's self-regulation in the system of his psychological training. Theory and practice of physical culture. Moscow, 2014. – № 8. p. 18-21.

Maidokyna L., Kudashkyna O. The content of the directions of psychological and pedagogical support for the development of self-regulation of the subject of sports activity. Humanities and education. Saransk, 2013. – № 2. p. 52-56.

Опубліковано
2021-06-22
Як цитувати
Кіндзер, Б., Партико, Н., Хуртенко, О., Березяк, К., Пришва, О., & Нестеров , О. (2021). ПРОГРАМА ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОДНОБОРЦІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (6(137), 66-71. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.6(137).15