Особливості побудови раціональних режимів рухової активності студентської молоді в умовах дистанційного навчання

  • І. Ю. Хіміч
  • В. М. Парахонько
Ключові слова: рухова активність, здобувачі вищої освіти, дистанційне навчання, фізичне виховання.

Анотація

В статті розкрито особливості побудови раціональних режимів рухової активності студентської молоді в умовах дистанційного навчання.

Встановлено, що раціональна організація рухової активності набула особливої актуальності внаслідок порушення балансу між споживаною їжею, фізичним навантаженням і відпочинком людини. Особливу роль у цій проблемі відіграє організація рухового режиму студентської молоді, навчання яких пов’язано з малою руховою активністю в умовах дистанційного навчання. Виявлено, що хронічний дефіцит рухової активності у режимі студентської молоді стає реальною загрозою її здоров’ю та нормальній фізичній працездатності.

Посилання

Anikeev D. (2012) Motor activity in the lifestyle of student youth: author. dis ... cand. Sciences in Phys. education and sports: 24.00.02. Nat. University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv., 19 p.

Apanasenko G. (1983) Assessment of physical development: methodology and practice of searching for evaluation criteria. Hygiene and sanitation. № 12. 51-53 p.

Blavt O. (2012) Informative indicators of the level of physical health and physical fitness of university students // Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: collection. Science. Kharkiv Avenue, 14–18 p.

Bubley T. (2016) Features of planning and organization of physical education lessons for students with impaired health: status and prospects // Scientific Journal. Series 15. "Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)". Issue 3K 2 (71) 16. K .: Published by NPU named after MP Drahomanov. 53-55 p.

Dyomina Zh., Tymoshenko O. (2011) The state and main directions of modernization of the system of physical education of schoolchildren at the present stage of development of society // Physical education at school. №5 . 2-5 p.

Kotov E. (2005) The level of students' interest in physical education and sports // Physical education, sports and health culture in modern society. / Coll. Science. wash. Vol. 1. Lutsk. 250–253 p.

Krutsevich T. Yu. (1999) Methods of research of individual health of children and teenagers in the process of physical education. K .: Olympic literature. 232 p.

Redkina M. (2019) Features of individual motor activity of students of pedagogical specialties // Mountain School of the Carpathians. Issue № 21. 78-82 p.

Tymoshenko O. (2005) Social problems and tasks of physical education in universities // Scientific Journal of the National Pedagogical University named after Dragomanov. Series 15: Theory and methods of teaching: physical culture and sports. K. Vip. 2. - p. 3-10.

Falkova N. (2002) Physical training of students of economic specialties taking into account their morphofunctional features: Abstract. dis. … Cand. Sciences in Phys. out and sports. Lviv: LDIFKS. - 20 p.

Yadviga Y. (2009) Influence of motor activity on the psycho-emotional state of university students of economic specialties in modern conditions of education // Pedagogy, psychology and medical biol. problems of physical education and sports: coll. Science. works / ed. SS Yermakov. Kharkiv. № 12. 202–204 p.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Хіміч, І. Ю., & Парахонько, В. М. (2021). Особливості побудови раціональних режимів рухової активності студентської молоді в умовах дистанційного навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 113-116. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).28