ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ РЕАКЦІЇ ТА ОЦІНКА ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТІВ УГІ НА ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПРОБИ ЛІТУНОВА

  • В.І. Терещенко
  • Л.О. Штанько
  • П.Є. Лівак
Ключові слова: рухова активність, здоровий спосіб життя, студент, функціональний стан, навантаження.

Анотація

Дослідження присвячене актуальним проблемам формування здорового способу життя студентської молоді Українського гуманітарного інституту.

Визначити тип реакції та оцінку витривалості студентів до фізичних навантажень за пробою Літунова для визначення функціонального стану серцево-судинної системи.

Рухова активність є невід’ємною складовою здорового способу життя, що визначається й зумовлюється сукупністю рухової діяльності людини.

Посилання

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01-2001.

Визначення типу реакції на фізичне навантаження / Магльований А.В. – К.: 2014. – с. 192

Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення/ Т.Ю. Круцевич, Б.В. Безверхня.-Київ: Олімпійська література, 2010.-370 с.

Спортивна медицина / Ланг Г.Ф. – К.: Особливості серця спортсменів, 2015. – 10 с.

Фильчаков С.А. / Актуальные проблемы здоровья студентов // С.А. Фильчаков, И.В. Чернышева, М.В. Шлемова – К.: Успехи современного есетествознания. – 2013. - №10. – с. 192

Dougherty N.Physical activity &sports for the secondary school students/ N. Dougherty.//Human Cinetics.-2010.-p.180.

Franzini L. Influences of physical and social neighborhood environments of children‘s physical activity and obesity/ L. Franzini, M Elliott.//American journal of public health.- 2009.-№2.-р.271-278.

Ham S. Physicfl activity objectives collected by accelerometer and aelf-report/S. Ham, B. Ainsworth.// American journal of public health.-2010.-№1.-р.263-268.

Pate R. Sedentary behavior in youth/ R. Pate, J. Mitchell.// American journal of public health.-2011.-№2.-р.271-278.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Терещенко, В., Штанько, Л., & Лівак , П. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ РЕАКЦІЇ ТА ОЦІНКА ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТІВ УГІ НА ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПРОБИ ЛІТУНОВА. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 109-113. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).27