ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТСМЕНА У НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ, ЯК ОБ'ЄКТ ПРОГРАМУВАННЯ

  • Р. М. Стасюк
  • Ю. О. Остапенко
  • Е. О. Симбірська
Ключові слова: програмування, методи навчання, настільний теніс.

Анотація

У статті розглянуто питання, щодо вдосконалення системи спортивної підготовки гравців у настільний теніс на основі принципу програмованого навчання, що реалізується у формі комплексного методу тренувального процесу. Програмоване навчання у спортивному тренуванні гравців з настільного тенісу на підготовчому етапі оптимізується за допомогою системи засобів і методів, побудованих у формі структурно-логічної схеми є актуальним напрямом досліджень. Розкриті методологічні шляхи побудови системи спортивної підготовки гравців у настільний теніс на основі методу програмованого навчання, що дало можливість визначити принципи побудови цільових завдань, котрі представляють собою певний блок фізичних вправ, структуризованих з єдиною цільовою установкою. Було узагальнити досвід щодо сучасних методик організації з побудови програмованого навчання у спортивній підготовці гравців з настільного тенісу шляхом реалізації принципів комплексності та пов'язаності тренувальних дій.

Посилання

Bompa T., Buzzicelli K. (2016 ), Periodization of sports training. - M.: Sport, 384 p.

Veksler V. A. Interactive simulators and their importance in the educational process / V. A. Veksler, L. B. Reidel // NovaInfo.Ru. 2016. T. 1. №.4 (1-1). -WITH. Р. 206–211.

Gerich L. (2016), Formation and development of table tennis as an Olympic sport / L. Gerich, A. Sova, S. Kovalchuk // Theoretical and methodological principles of sports and recreational games: collection. Science. Art. - Lviv. - P. 9–13.

Huk G. (2016), Development of specialization of table tennis in LDUFK (on the example of scientific and methodical support) / G. Huk, A. Sova // Physical culture, sport and health: materials III All-Ukrainian. student. Science. internet conference – Kharkiv. P. 18-20.

Platonov V.N. (2015),The system of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications: textbook [for trainers]: in 2 kn. / V.N. Platonov. - K .: Olymp. lit.,. - Book. 1. - 680 p.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Стасюк, Р. М., Остапенко, Ю. О., & Симбірська, Е. О. (2021). ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТСМЕНА У НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ, ЯК ОБ’ЄКТ ПРОГРАМУВАННЯ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 101-105. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).25