ОЦІНКА БІОГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У АРМРЕСТЛЕРІВ

  • Л. Рубан
  • С. Власко
  • О. Гончаров
  • А. Літовченко
  • О. Півень
Ключові слова: армрестлінг, оцінка постави, шкала REEDCO, індекс сутулості.

Анотація

Необхідний рівень складності змагальної діяльності армрестлерів вимагає великих вимог до функціонального стану хребта. Нераціональний підхід до тренувального процесу без урахування біогеометричного профілю перешкоджає вдосконаленню фізичних якостей, що призводить до порушення тренувального циклу, зниження спортивної працездатності та результативності. Однією з найважливіших умов порушення постави у спортсменів є відносна м’язова слабкість у деяких відділах опорно-рухового апарату, прояви якої відбуваються в наслідок великих тренувальних навантажень. Було обстежено дві групи армрестлерів. Гр. 1 - 16 спортсменів віком 18-24 роки, Гр. 2 - 14 спортсменів віком 25-32 роки. За шкалою постави REEDCO у армспортсменів Гр. 2 виявлено більш виразні зміни постави. При розрахуванні індексу сутулості спостерігали аналогічні прояви порушення постави. Тобто, фізичні навантаження великого обсягу та інтенсивності в армспорті призводять до наявних змін біогеометричного профілю спортсменів. Більше зниження показників вигинів хребта в шийному та поперековому відділах за методикою З.П. Ковалькової спостерігали в групі армрестлерів віком 25-32 років. Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що в тренувальний процес армрестлерів потрібно впроваджувати корекційно-профілактичну програму спрямовану на порушення біогеометричного профілю.

Посилання

Бугаева, К.Д. (2015). Нарушения опорно-двигательного аппарата у спортсменов различной специализации. Символ науки. 11–12. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/narusheniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-u-sportsmenov- razlichnoy-spetsializatsii.

Волкова, О.А. & Смирнов Г.И. (2018). Профилактика нарушений осанки у лиц, занимающихся атлетической гимнастикой. Ученые записки университета Лесгафта. 2018. 6 (160). Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-narusheniy-osanki-u-lits-zanimayuschihsya-atleticheskoy-gimnastikoy.

Епифанов, В.А., Ролик, И.С. & Епифанов А.В. (2000). Остеохондроз позвоночника: Диагностика, лечение, профилактика. Москва: МЕДпресс-информ. 344 с.

Кашуба В.А. & Дудко М.В. (2016).Технология профилактики нарушений осанки студентов в процессе физического воспитания. Наука и спорт: современные тенденции. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-profilaktiki- narusheniy-osanki-studentov-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniya.

Коритко З. (2020). Медико-біологічні основи рухової активності : навч. посіб. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського. 223 с.

Лазарева О. & Рожкова Т. (2014). Основні причини порушень постави в спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивних танцях. Молодіжний науковий вісник. 83-86.

Рубан Л.А. (2018). Антропометричні та функціональні методи діагностики стану здоров‘я: навч. посіб. Харків. ФОП Панов А.М. 126 с.

Рубан Л., Гончаров А. & Ананченко К. (2017). Уровень физического состояния здоровья и физической подготовленности организма борцов–ветеранов спорта. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журнал. Харків. ХДАФК № 5 (61 ). 42-47.

Сергиенко, К., Бутенко, Г., & Шкура, В. (2016). Влияние физических нагрузок на осанку спортсменов-туристов во время спортивных туристских категорийных горных походов. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(25), 56-61. Retrieved from https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/352

Honcharov О., Ruban L., Okun D., Ananchenko K., & Lytovchenko A. (2019). Parameters of spine mobility in wrestlers-veterans of sports with osteochondrosis of lumbar sacral division of the spine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 10, № 2 p. 86–90.

Honcharov А. , Ruban L., Litovchenko A. & et.el. (2020). Physical therapy for old-timer athletes with chronic back pain. Physiotherapy Quarterly (ISSN 2544-4395). 28(2), 20-24.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Рубан, Л., Власко, С., Гончаров, О., Літовченко, А., & Півень , О. (2021). ОЦІНКА БІОГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У АРМРЕСТЛЕРІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 94-98. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).23