ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Т. Г. Козлова
  • Г. Л. Бойко
Ключові слова: рухова активність, здоровий спосіб життя, студенти, фізичні вправи, здобувачі вищої освіти, морфофункціональні особливості.

Анотація

В статті розкрито взаємозв’язок рухової активності і здорового способу життя здобувачів вищої освіти. Визначено поняття здорового способу життя та рухової активності. Запропоновано підхід до визначення норм рухової активності, який ґрунтується на врахуванні впливу м’язової діяльності на стан здоров’я, функціональних резервах організму, фізичній підготовленості людини. Виявлено, що рухова активність визначається біологічними, соціально- економічними та культурними чинниками і залежить від роду занять, індивідуальних психологічних, фізичних і функціональних особливостей людини, кількості вільного часу і характеру його використання, доступності спортивних споруд і місць відпочинку, а також клімато-географічних умов.

Посилання

Anikeev D. (2012) Motor activity in the lifestyle of student youth: author. dis ... cand. Sciences in Phys. education and sports: 24.00.02. Nat. University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv., 19 p.

Apanasenko G. (1983) Assessment of physical development: methodology and practice of searching for evaluation criteria. Hygiene and sanitation. № 12. 51-53 p.

Blavt O. (2012) Informative indicators of the level of physical health and physical fitness of university students // Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: collection. Science. Kharkiv Avenue, 14–18 p.

Bubley T. (2016) Features of planning and organization of physical education lessons for students with impaired health: status and prospects // Scientific Journal. Series 15. "Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)". Issue 3K 2 (71) 16. K .: Published by NPU named after MP Drahomanov. 53-55 p.

Dyomina Zh., Tymoshenko O. (2011) The state and main directions of modernization of the system of physical education of schoolchildren at the present stage of development of society // Physical education at school. №5 . 2-5 p.

Kotov E. (2005) The level of students' interest in physical education and sports // Physical education, sports and health culture in modern society. / Coll. Science. wash. Vol. 1. Lutsk. 250–253 p.

Krutsevich T. Yu. (1999) Methods of research of individual health of children and teenagers in the process of physical education. K .: Olympic literature. 232 p.

Redkina M. (2019) Features of individual motor activity of students of pedagogical specialties // Mountain School of the Carpathians. Issue № 21. 78-82 p.

Tymoshenko O. (2005) Social problems and tasks of physical education in universities // Scientific Journal of the National Pedagogical University named after Dragomanov. Series 15: Theory and methods of teaching: physical culture and sports. K. Vip. 2. - p. 3-10.

Falkova N. (2002) Physical training of students of economic specialties taking into account their morphofunctional features: Abstract. dis. … Cand. Sciences in Phys. out and sports. Lviv: LDIFKS. - 20 p.

Yadviga Y. (2009) Influence of motor activity on the psycho-emotional state of university students of economic specialties in modern conditions of education // Pedagogy, psychology and medical biol. problems of physical education and sports: coll. Science. works / ed. SS Yermakov. Kharkiv. № 12. 202–204 p.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Козлова, Т. Г., & Бойко , Г. Л. (2021). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 73-76. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).17