ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

  • В.В. Гончар
  • Ю.О. Черезов
  • В.Г. Рябченко
  • І.О. Донець
Ключові слова: фізична підготовленість, правоохоронні органи, фахівці, фізичні вправи, психологічна підготовка, професійні якості, рухові дії.

Анотація

Аналіз фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів правоохоронних органів показав, що основою її недостатньої ефективності є причини методологічного, організаторського та управлінського плану. Неправильні дії призводять до небажаних наслідків, а це, в свою чергу, негативно позначається на авторитеті правоохоронних органів та їхньої здатності протистояти незаконності та підтримувати правопорядок.

В спеціальній літературі також зазначається необхідність в фізичній підготовці працівників правоохоронних органів, а також підвищення вимог до виконання службових обов’язків.

Але вирішення зазначених завдань не завжди забезпечується фахівцями й такі завдання не завжди конкретизовані.

Необхідно відмітити те, що згідно з типовою програмою щодо спеціальної фізичної підготовки, фізичні вправи повинні проводитися в стандартних ситуаціях, а моделювання найбільш поширених ситуацій відсутнє; те ж саме стосується й комплексних тестів, які характеризують спеціальний рівень фізичної та психологічної підготовки.

Отже, важливими є питання вдосконалювання учбового процесу з фізичної підготовки. Це питання є складовою частиною підготовки курсантів правоохоронних органів та відноситься до найбільш активних засобів розвитку професійно важливих якостей; формує високу надійність рухових дій в екстремальних ситуаціях.

На основі вищезазначеного, наш аналіз літератури має на меті підвищення ефективності силових дій працівників правоохоронних органів в попередженні правопорушень за рахунок вдосконалення фізичної та тактичної підготовки.

Такий аналіз показав наступні найбільш важливі фізичні якості, які необхідно мати працівникам правоохоронних органів, а саме: розважливість, швидку реакцію, фізичну підготовленість, вміння впливати на емоції людей на основі занять з психології поведінки в конфліктних ситуаціях, знахідливість, впевненість в своїх силах.

Посилання

Arkhipov O, Khokhlov A (2009) Theory and methods of teaching athletics / O Arkhipov, V Khokhlov - Methodical manual, Kyiv. - 67 p.

Vasiliev S. (1997) Athletism: pros and cons / S. Vasiliev // Olympus. - №2.

Efimov A., Oleshko V. (1992) Fundamentals of the theory of athletics / A. Efimov, V. Oleshko - Kiev: KGIFK, - 28 p.

Griban G (2014) Methodical system of physical education / GP Griban - Zhytomyr, Ruta publishing house, -306p.

Pylypko V., Ovsienko V., (2002) Athletics / V. Pylypko, V. Ovsienko: Textbook. - Kharkiv: Education-upbringing-sports. - 135 p.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Гончар, В., Черезов, Ю., Рябченко, В., & Донець, І. (2021). ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 33-36. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).08