ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Г. Л. Бойко
  • Т. Г. Козлова
Ключові слова: фізична підготовленість, здоров’я, мотивація, фізичні вправи,студентська молодь, рухова активність.

Анотація

В статті охарактеризовано вплив рухової активності на показники фізичного стану студентської молоді. Встановлено, що спостерігається тенденція до зниження рухової активності серед сучасної молоді. Досліджено позитивний вплив рухової активності на фізичну підготовленість, рівень здоров’я та психоемоційний стан. Розкрито значення мотивації до занять з фізичного виховання та підвищення рухової активності. Виявлено, що одним із валеологічних чинників, що сприяє формуванню основ здоров’я та довголіття сучасної молоді є рухова активність; негативний вплив на процес оздоровлення студентів мають надмірні навчальні навантаження у закладах вищої освіти. З метою визначення рівня фізичного здоров’я студентської молоді та мотивації занять з фізичного виховання було проведено анкетування та дослідження за методикою О. Пирогової.

Посилання

Anikeev D. (2012) Motor activity in the lifestyle of student youth: author. dis ... cand. Sciences in Phys. education and sports: 24.00.02. Nat. University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv., 19 p.

Apanasenko G. (1983) Assessment of physical development: methodology and practice of searching for evaluation criteria. Hygiene and sanitation. № 12. 51-53 p.

Blavt O. (2012) Informative indicators of the level of physical health and physical fitness of university students // Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: collection. Science. Kharkiv Avenue, 14–18 p.

Bubley T. (2016) Features of planning and organization of physical education lessons for students with impaired health: status and prospects // Scientific Journal. Series 15. "Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)". Issue 3K 2 (71) 16. K .: Published by NPU named after MP Drahomanov. 53-55 p.

Dyomina Zh., Tymoshenko O. (2011) The state and main directions of modernization of the system of physical education of schoolchildren at the present stage of development of society // Physical education at school. №5 . 2-5 p.

Kotov E. (2005) The level of students' interest in physical education and sports // Physical education, sports and health culture in modern society. / Coll. Science. wash. Vol. 1. Lutsk. 250–253 p.

Krutsevich T. Yu. (1999) Methods of research of individual health of children and teenagers in the process of physical education. K .: Olympic literature. 232 p.

Redkina M. (2019) Features of individual motor activity of students of pedagogical specialties // Mountain School of the Carpathians. Issue № 21. 78-82 p.

Tymoshenko O. (2005) Social problems and tasks of physical education in universities // Scientific Journal of the National Pedagogical University named after Dragomanov. Series 15: Theory and methods of teaching: physical culture and sports. K. Vip. 2. - p. 3-10.

Falkova N. (2002) Physical training of students of economic specialties taking into account their morphofunctional features: Abstract. dis. … Cand. Sciences in Phys. out and sports. Lviv: LDIFKS. - 20 p.

Yadviga Y. (2009) Influence of motor activity on the psycho-emotional state of university students of economic specialties in modern conditions of education // Pedagogy, psychology and medical biol. problems of physical education and sports: coll. Science. works / ed. SS Yermakov. Kharkiv. № 12. 202–204 p.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Бойко, Г. Л., & Козлова , Т. Г. (2021). ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 13-16. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).03