ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШОЇ ЛЮДИНИ В УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ

  • Л. В. Філоненко
  • С. П. Лисюк
  • О.В. Матвієнко
  • А. О. Шаповал
  • І. Г. Саранча
  • Н. І. Силенко
Ключові слова: школа-інтернат, шкільний вік, сенсетивний період, позаурочна діяльність, самостійне життя, почуття безвиходді.

Анотація

Дана стаття присвячено вивченню особливостей формування ціннісного ставлення до іншої людини у учнів шкіл-інтернатів. Без урахування чинників, а саме: сенситивності молодшого шкільного і старшого підліткового віку щодо формування ціннісного ставлення до іншої людини; особливостей організації життєдіяльності вихованців шкіл- інтернатів; специфіки контингенту учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів; потенціалу позаурочної діяльності названих вище закладів освіти – неможливо визначити дієвість тих чи інших педагогічних засобів, проектувати виховні стратегії щодо формування ціннісного ставлення до іншої людини у учнів шкіл-інтернатів. За свідченням випускників шкіл- інтернатів, найбільшими труднощами по закінченні навчання у школі є непідготовленість до стосунків з представниками протилежної статі, пошук друзів, нездатність цивілізовано вирішуватиконфлікти, страх перед новими людьми, невміння і небажання будувати стосунки з «нормальними людьми» та протиставлення своїх інтересів іншим, а також відсутність можливості отримати слушну пораду. Бар’єром для самостійного життя випускників шкіл- інтернатів є відсутність позитивних прикладів життєвого досвіду щодо вирішення різноманітних проблем, що негативно позначаються на ставленні до інших людей, непорозуміннях, конфліктах. Часто невміння налагоджувати стосунки з людьми та виявляти до них ціннісне ставлення викликає паніку, почуття безвиході, непорозуміння, ізольованість. Саме тому педагоги пропонують здійснювати виховання учнів шкіл-інтернатів на основі відповідності реальних потреб дітей, зв’язку з життям, активізації зворотнього зв’язку, мотивування.

Посилання

Filonenko L. V., Furduy S.B., Maksymchuk B. A., Demchenko I. I., Vysochan L. M., Pletenytska L. S., Kotlovyi S. A., Maksymchuk I. A. (2020). Historical aspects of formation of value attitude to man in pupils of boarding schools of sports direction. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). 1 (121) 20. 114 (107-112).

Filonenko L. V., Demchenko I. I., Prokopchuk, V.I., Zamashkina, O.D., Zlenko, N.M., Shevchuk, K.D., Furduy S.B., & Maksymchuk B. A. (2020). Theoretical foundations of research of the problem of formation of value relations in special institutions. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport), 3 (123) 20. 178 (147-154).

Rabiychuk S. O., Rebryna A.A., Maksymchuk B. A., Maksymchuk I. A. (2019). The system of value orientations of professional activity of the volunteer. Scientific notes of Mikhail Kotsubinskyi Vinnitsa State Pedagogical University, 57. 208. (137- 144).

Nerubasska, A., Palshkov, K., & Maksymchuk, B. (2020b). A Systemic Philosophical Analysis of the Contemporary Society and the Human: New Potential. Postmodern Openings, 11(4), 275-292. https://doi.org/10.18662/po/11.4/235

Maksymchuk, B., Gurevych, R., Matviichuk, T., Surovov, O., Stepanchenko, N., Opushko, N., Sitovskyi, A., Kosynskyi, E., Bogdanyuk, A., Vakoliuk, A., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020a). Training Future Teachers to Organize School Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 310-327. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/347

Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Kalashnik, N., Kylivnyk, A., Haba, I., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Studying Innovation as the Factor in Professional Self- Development of Specialists in Physical Education and Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118- 136. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of Foreign Language Education in Foreign Countries and Ways of Applying Foreign Experience in Pedagogical Universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020b). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11 (4), 345-361. http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1604/pdf

Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., Maksymchuk B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Nerubasska, A., Maksymchuk, B. (2020a). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11 (2), 240-255. https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2625

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O. … Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51 (1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Bakhmat, N., Maksymchuk, B., Voloshyna, O., Kuzmenko, V., Matviichuk, T., Kovalchuk, A. … Maksymchuk, I. (2019). Designing cloud-oriented university environment in teacher training of future physical education teachers. Journal of Physical Education and Sport, 19 (4), 1323-1332. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V. … Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19 (4), 1333-1340. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20193.pdf

Bezliudnyi O., Kravchenko O., Maksymchuk B., Mishchenko M., Maksymchuk, I. (2019) Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators (2019). Journal of Physical Education and Sport, 19 (3), Art 230 pp. 1585. http://efsupit.ro/images/stories/septembrie2019/Art%20230.pdf

Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z., Andrieieva, R. … Maksymchuk, I. (2018). Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions. Journal of Physical Education and Sport, 18 (4), 2284–2291. http://efsupit.ro/images/stories/decembrie2018/Art%20344.pdf

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I. … Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18 (2), 810–815. http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Sitovskyi A., Maksymchuk B., Kuzmenko V., Nosko Y., Korytko Z., Bahinska O. … Maksymchuk, I. (2019). Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development (2019). Journal of Physical Education and Sport, Vol.19 (3), Art 222, pp. 1532 – 1543. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Fedorchenko, T.Ye. (2013). Social and pedagogical principles of prevention of deviant behavior of pupils in sociocultural environment. PhD thesis. Luhansk, 440.

Mudrik, A.V. (1979). The role of the social environment in the formation of the personality of the child. Moscow. 19–34.

Rais, F. (2000). Psychology of adolescence and adolescence. 621.

Age and individual characteristics of younger adolescents. Acad. ped. sciences of the RSFSR. Москва. 1967. 360.

Kon, I.S. (1984). In search of herself: Personality and her identity. Moscow. 1984. 335.

Zhurba, K.O. (2004). Education of spiritual culture among adolescents: methodological recommendations. Kyiv, 65.

Kravchenko, T.V. (2009). Socialization of school-age children in the interaction of family and school: monograph. Kyiv.416.

Savchyn, M.V., & Vasylenko, L.P. (2011). Age-old psychology: textbook. Kyiv. 368.

Bulakh, I.S. (2003). The psychology of personal growth of a teenager: monograph. Kiev: M.P. Drahomanov NPU, 340.

Kon, I.S. (1989). Psychologic youth: book for a teacher. Moscow, 254.

Bekh, I.D. (2000). Communication as a general psychological basis for personality education. Moral and spiritual development of personality in modern conditions. Kyiv.

Erikson, E. (1996). Identity: youth and crisis. Moscow.344.

Encyclopedia of Education. Acad. of ped. sciences of Ukraine. Kyiv. 2008. 1040.

Constitution (basic law) of Ukraine (Adopted at the fifth session of the Supreme Council of Ukraine on June 28, 1996). Kiev. 1997. 80.

UN Convention on the Rights of the Child. Kiev. 1997. 32.

Law of Ukraine “On Education” [Electronic Resource]. Access mode: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Law of Ukraine “On General Secondary Education” [Electronic Resource]. Access mode: http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14.

Child Protection Act: Ukrainian Law of 26. 04. 2001 No. 2402 - III. Information of the Supreme Council of Ukraine. 2001. № 30. 604-616.

Law of Ukraine “On refugees and persons who need additional or temporary protection" [Electronic resource]. Access Mode: http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3671-17.

The provision on orphanages and general education boarding schools for the orphan children and children deprived of parental care (Order MOP of Ukraine of 20.09.2012 No. 995/557) [Electronic resource]. Access Mode:http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1629-12.

Decision of the Cabinet of Ministers "On the approval of the State targeted social program for reforming the system of institutions for orphans and children deprived of parental care" [Electronic resource]. Access mode: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1242-2007-%D0%BF.

The national strategy for the development of education in Ukraine for 2012-2021 years. [Electronic Resource]. Access Mode: http: // www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

"Concept of the New Ukrainian School" [Electronic Resource]. Access Mode: http: // mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna- serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola.

Regulation on boarding schools. Kiev. 1957. 32.

Kanishevska, L.V. (2011). Education of social maturity of high school pupils of general education boarding schools in extra-time activities: monograph. Kiev.368.

Kanishevska, L.V. (2010). Organization of social and cultural activities of high school students from the formation of social experience. Theoretical and methodological problems of raising children and student youth. Kirovohrad, 14, book 1. 116–124.

Kobzar, B.S., & Postovoitov, Ye.V. (1997). Specifics of extra-time educational work with students of boarding schools for orphans, and children who were left without parental care. Kiev. 311.

Stepanov, Ye.N. (2011). Guidelines for organizing out-of-hours activities of primary school pupils. Head teacher of elementary school, 6.36–40.

Education of a residential institution pupil as a subject of independent life. Kyiv: Insitute of problems of upbringing NAPS of Ukraine. 2009. 235.

Scientific pedagogical foundations of social and pedagogical rehabilitation of pupils of boarding schools: scientific and methodological manual. Kyiv: Institute of Problems of Upbringing APS of Ukraine, 2004. 102.

Preparing pupils of boarding schools for life in an open society: monograph Insitute of problems of upbringing NAPS of Ukraine. 2013. 235.

Deprived of parental care: textbook. Moscow. 1991. 223.

Peterson G., Hann D/ Socializing сhildren and рarents in families.Handbook ofMarriageandthefamily / [editedby: Marvin B. Sussman, Suzanne K. Steinmetz, Gary W. Peterson]. Second Edition. NewYork, 1999. P. 327–370.

Rohner R. Father love and child development: History and Current Evidence. The Family. Twenty-Seventh Edition. 2001. P. 104–106.

Petrochko, Zh., Bezpalko, O., Denysiuk. O., Vaynolam V., Duma, L., & Zhemera, N. (2002). We learn to live independently. Teaching and methodological manual for working with pupils of graduate classes of boarding schools. Kiev: State Institute of Family and Youth Problems. 203.

Опубліковано
2021-01-27
Як цитувати
Філоненко, Л. В., Лисюк, С. П., Матвієнко, О., Шаповал, А. О., Саранча, І. Г., & Силенко, Н. І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШОЇ ЛЮДИНИ В УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (1(129), 107-115. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.1(129).24