РАННЬОРАДЯНСЬКІ БАТЛИ ЗА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • М.М. Саїнчук
  • А.М. Саїнчук
Ключові слова: інституціоналізація, воєнізація, «гігієністи», цілепокладання, «пролеткульт».

Анотація

Розглянуто ранньорадянські батли різних стейкхолдерів за цілепокладання фізичної культури. Показано, що інституціоналізація фізичної культури цього періоду відбувалась в умовах гострого теоретичного дискурсу, персональних конфліктів на рахунок того, якому цілепокладанню варто бути. Встановлено, що протягом 1920-х років оздоровче (гігієнічне) цілепокладання фізичної культури під проводом М.О. Семашко веде боротьбу на два фронти: перший – з «Пролеткультом» М. І. Подвойського; другий – із «воєнізацією» Б.О. Кальпуса. Відхід М.О. Семашко наприкінці 1920-х років поклав край суперечкам щодо ціннісного цілепокладання радянської фізичної культури. Із 1930-х років у СРСР цілепокладання у фізичній культурі, як і всіх інших інституціях, залежатиме від політичної кон’юнктури. Виявлено, що адекватно артикульовані цілі, які відповідають соціальним запитам й очікуванням, здатні сформувати пул стейкхолдерів і запустити інституціоналізацію.

Посилання

Volotskoi, M.V. (1927), «Physical culture and eugenics», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no. 1, pp. 19-26. 2.Zikmund, A.A. (1928), «Immediate tasks of the State Central Institute of Physical Culture», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.3, pp. 10-13.

Zikmund, A.A. (1927), «Tasks of scientific and methodological work in Physical Culture», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.2, pp. 7-10.

Ivanovskij, B.A. (1929), «The next tasks of health authorities in physical culture», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.1, pp. 3-10.

Kal'pus, B. (1926), «Deutsches Sporthandbuch von Hans Boehmer (1925)», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.5, pp. 121-122.

Kal'pus, B. (1929), «Ways of socialist use of physical culture in the USSR», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.5, pp. 3-13.

Kal'pus, B. (1928), «Organization and methodology of circle and mass physical education in connection with defense tasks», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.1, pp. 5-12.

Kal'pus, B. (1927), «On the "militarization" of physical culture», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.1, pp. 5-19. 9.Kal'pus, B. (1927), «Physical culture and the Red Army», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no.5, pp. 15-23.

Krutsevych, T., Sainchuk, M. and Pidleteichuk, R. (2018), «Consequences of the destruction of the construct of physical fitness in the architecture of the subject of physical culture», Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, no.2, pp. 102-109.

Sainchuk, М.М., Sainchuk А.М. (2020), «Ukrainian state vector of value goal setting of physical culture and sports», Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova, Vol. 15, no. 8 (128), pp. 170–174.

Sainchuk, М.М. (2020), «Physical culture in the discourse of eugenic goal-setting», Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova, Vol. 15, no. 7 (127), pp. 155–158.

Sainchuk, М.М. (2018), «Real and disguised goals of the emergence and decline of the social institution of physical culture», Praktychna filosofiia, no.1, pp. 206-214.

Sainchuk, М.М. (2017), «Paradoxes of the phenomenon of "physical culture": conflicts of legitimization of the term "physical culture"», Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, no.2, pp. 76-85.

Semashko, N.A. (1930), «The next tasks of health authorities in physical education», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no. 2, pp. 3-5.

Semashko, N.A. (1928), «Tasks of health authorities in physical culture», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no. 1, pp. 3-5. pp. 3-5. pp. 5-9.

Semashko, N.A. (1927), «Tasks of health authorities in physical culture», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no. 1,

Semashko, N.A. (1927), «Tasks of health authorities in physical culture», Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, no. 5,

O’Mahony M. (2006) Sport in the USSR Physical Culture–Visual Culture.

Опубліковано
2021-01-27
Як цитувати
Саїнчук, М., & Саїнчук, А. (2021). РАННЬОРАДЯНСЬКІ БАТЛИ ЗА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (1(129), 101-104. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.1(129).22