УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ

  • М.П. Пітин
  • Л.Л. Харченко-Баранецька
  • Г.Г. Глухова
  • Я.І. Гнатчук
  • О. Еделєв
Ключові слова: знання, розділи, методи, покращення, ефективність.

Анотація

Теоретичні знання отримані на різних етапах багаторічної підготовки належать до системи цінностей спортсменів, формують передумови успішного становлення та підтримання рівня спортивної майстерності та гармонійного розвитку особистості.

Мета дослідження: з’ясувати ефективність використання методів інформаційного пошуку в удосконаленні теоретичної підготовки кваліфікованих спортсменів у важкій атлетиці.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, документальний метод, соціологічні методи опитування (анкетування), педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Спортсмени першої експериментальної групи проводили інформаційний пошук із залученням джерельної бази бібліотеки. Представники другої експериментальної групи підвищували рівень підготовленості за допомогою роботи в комп’ютерному класі із доступом до інтернет.

Результати. Внутрішньогрупові прирости теоретичної підготовленості спортсменів становили 14,86−64,00% за основними інформаційними блоками та темами та вказали на ефективність методів інформаційного пошуку і самоосвіти теоретичної підготовки у важкій атлетиці на етапах підготовки до вищих досягнень та максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Встановлено відсутність відмінностей (0,69−2,38% правильних розв’язань завдань при р>0,05) між спортсменами, які проводили інформаційний пошук із залученням джерельної бази бібліотеки ЛДУФК та тими, які користувалися доступом до баз інформації мережі Інтернет.

Посилання

Briskin, Y., Pityn, M. & Boguslavskaya, V. (2016), "Program requirements for theoretical training in the system of long- term improvement of athletes in cyclic sports". Physical activity, health. Vol. 4 (26). pp.14–21.

Zadorozhna, O. (2014), "The effectiveness of the author's experimental program of theoretical training of qualified fencers". Moloda sportivna nauka Ukrainy. Lviv. Issue. 18, vol. 1.pp. 79−84.

Keller, V.S. & Platonov, V.M. (1992), "Theoretical and methodological foundations of training athletes". pp. 269.

Kireev, V.L. (2010), "A new approach to teaching theoretical knowledge". Physical culture at school. Vol. 7. pp. 10−11.

Krasnikov, A.A. & Chesnokov, N.N. (2009), "Testing of theoretical and methodological knowledge in the field of physical culture and sports". pp. 176.

Kuzmenko, G.A. (2011), "Theoretical training of young athletes in the system of implementation of tasks of intellectual development of personality". Physical culture and health. Vol. 4. pp. 39−43.

Matveev, L.P. (2001), "General theory of sport and its applied aspects" pp. 205.

Shakhov, A.A., Naumov, A.A., Egorov, M.N. & Kovatyov, D.V. (2010), "Methodical support of theoretical training of judoists of CYSS on the section "History of the kind". Uchenye zapiski un-ta im. P. F. Lesgaft. Vol. № 11 (69). pp. 103−107.

Orlov, A.A. (2009), "Planning of theoretical and technical training of girls 8–10 years old who are engaged in weightlifting". Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. Kharkiv, vol. 8. pp. 118−121.

Pityn, M. (2015), "Theoretical training in sports": monograph. Lviv: LDUFK, pp. 372.

Sannikov, V.A. (2003), "Theoretical training of a boxer". Voronezh: VGIFK. pp. 211.

Strokatov, V.V. (1980), "The value of theoretical knowledge for athletes depending on their specialization". Current issues of sports medicine: collection. scientific tr. Kiev, pp. 60−63.

Tovstonoh, O., Roztorhui, M., Pityn, M., Pasichnyk, V., Melnyk, V., Zahura, F. & Popovych, O. (2019), "Dynamics of the snatch technique cinematic parameters in qualified female weightlifters during different periods of macrocycle training". Journal of Physical Education and Sport. Vol. 19 (1). pp. 514–520.

Jovicevic, S. (2008), "Theoretical preparation while training girl volleyball players". Physical Culture. Belgrade. Vol. 1/2 (62). pp. 151−158.

Pityn, M., Briskin, Y., Perederiy, A., Galan, Y., Tsyhykalo, O. & Popova, I. (2017), "Sport specialists attitude to structure and contents of theoretical preparation in sport". Journal of Physical Education and Sport. 17 (Supplement issue 3). pp. 988–994. doi: 10.7752 / jpes.2017.s3152

Zadorozhna, O. Pityn, M. & Kozibroda, L. (2016), "Characteristics of theoretical training means (on material in fencing) ". Sports science of Ukraine. Vol. 2 (72). pp. 8−14.

Опубліковано
2021-01-27
Як цитувати
Пітин, М., Харченко-Баранецька, Л., Глухова, Г., Гнатчук, Я., & Еделєв, О. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (1(129), 87-92. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.1(129).19