АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Н.В. Кетова
Ключові слова: здоровий спосіб життя, компоненти здорового способу життя, рухова активність, фізична культура, ціннісні орієнтації особистості, фізична активність.

Анотація

Розглядаються актуальні питання проблем пропаганди здорового способу життя серед студентської молоді. Розглянуті особливості формування здорового способу життя молоді та деякі варіанти вирішення даної проблеми. Визначається, що зниження функціональних резервів організму, процесів саморегуляції, народження ослабленого потомства й багато іншого характерно для сучасного покоління. Негативні фактори отчуючого середовища сприяють трансформації студентської молоді в найчутливішу категорію населення, серед якої отримують розповсюдження різноманітні хронічні захворювання, включаючи хвороби травної, опорно-рухової, серцево-судинної системи та ін.

Визначено, що у зв’язку з такими актуальними проблемами формування здорового способу життя студентів необхідно, перш за все, на державному рівні продовжити цілеспрямовану роботу з формування у студентів безпечної й відповідальної поведінки, дотримання суспільної дисципліни й порядку, проявів турботи про своє здоров’я.

Посилання

Babina, V. S. The problem of student youth health / V. S. Babina // Young scientist. - 2015. - No. 11. - S. 572-575.3875.

Molodtsova, K. V. Motivation of a healthy lifestyle in modern / K. V. Molodtsova // Concept. - 2017 .- T. 39 .- S. 3871-

Nikitina AA On the essence of the definition of "physical culture of a personality" in physical education of students // Bulletin of the IKBFU. I. Kant. - 2006. - No. 5. [Electronic resource]. - Access mode: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o- suschnosti-definitsii-fizicheskaya-kultura-lichnosti-v-fizicheskom-vospitaniistudentov

Strategy and recommendations for a healthy lifestyle and physical activity: Sat. materials WHO / E. V. Imas, M. V. Dutchak, S. V. Trachuk. - Kiev: Olympus. lit., 2013 .- 528 s

Tsareva N.M., Tsareva Yu.A. Aspects of student youth health // Formation of physical culture and health culture of students in the context of education modernization. Sat. scientific. Art. All-Russian scientific and practical conference. Elabuga. 2015.S. 255-258.

Опубліковано
2021-01-27
Як цитувати
Кетова , Н. (2021). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (1(129), 41-44. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.1(129).16