СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

  • Ю.П. Сергієнко
  • В.С. Гулай
  • В. П. Чаплигін
  • В.О. Гаврилюк
  • В.Ю. Гаєвий
Ключові слова: спортивно-оздоровчий туризм, функції спортивно-оздоровчого туризму, фізична рекреація, рекреаційна культура,рекреація.

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз та узагальнено підходи щодо використання засобів спортивно- оздоровчого туризму в рекреаційній діяльності (в різних групах населення) і тому числі студентської молоді. На основі теоретичного аналізу та узагальнення навчально-методичної та наукової літератури виявлено, що потреба в руховій активності є актуальною для всього суспільства в цілому. Ефективність застосування технології щодо формування рекреаційної культури студентської молоді з огляду позитивного впливу на показники фізичного стану. В статті обґрунтовано, опрацьовано та визначено структуру і зміст технології формування рекреаційної активності студентської молоді у вищому навчальному закладі засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Досліджено різні підходи щодо формування спортивно-оздоровчого туризму, виявлено та розкрито характерні ознаки й особливості активного відпочинку в суспільстві.

Посилання

Berdus M. G. Formirovaniye teorii fizicheskoy rekreatsii v kontekste osnov yeye metateorii : dis. kand. ped. nauk [Formation of the theory in the context of physical recreation bases its metatheory :PhD thesis], Moscow, 2003, 215 p. (rus)

Krutsevich T. Yu., Bezverkhnya G. V. Rekreatsіya u fіzichnomu vikhovannі rіznikh grup naselennya [Recreation in physical education of different population groups], Kyiv, 2010, 200 p. (ukr)

Krutsevich T. Yu., Pangelova N. Е., Pangelov S. B. Іstorіya rozvitku fіzichnoі rekreatsіі [The history of physical recreation], Kyiv, 2013, 160 p. (ukr)

Malynskyi I., Sergienko Y., Chaplygin V.. Tarangul D.,Lavrentiev О. (2020) ―Recreation in the lifestyle of students‖. Scientific Journal Series 15 Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture / Physical Culture and Sport / Issue 2(122)20, pp. 95-100.

Moskalenko N. Molodіzhniy naukoviy vіsnik : Fіzichne vikhovannya і sport [Youth Research Bulletin: Physical Education and Sport], Lutsk, 2013, Vol. 11, p. 7–11. (ukr)

Lavrentiev О.М., Sergienko Y.P., Gulai V.S. (2019) "Formation of physical activity of student youth by means of running". Scientific Journal Series 15 Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture / Physical Culture and Sport / Issue 5(113)19, pp. 77-81.

Rut P., Rut Е., Mitskan B. Fіzichne vikhovannya, sport і kultura zdorov‘ya u suchasnomu suspіlstvі [Physical education, sports and health culture in modern society], vol. 4 (16), 2011, p. 48–52. (ukr)

Ryzhkin Yu. Ye. Sotsialno-psikhologicheskiye problemy fizicheskoy rekreatsii [Social and psychological problems of physical recreation], Saint Petersburg, 2005, p. 76–84. (rus)

Pristupa Е. N., Zhdanova O. M., Linets M. M. Fіzichna rekreatsіya [Physical Recreation], Lviv, 2010, 447 p. (ukr)

Tereshenko V.І. (2018). "Modern healing technologies:Fitness, Recreation, Tourism: navchalnyi posibny"/ Tereshenko V.І., & Chaplygin V.P. - Kyiv, Ukraine: Millenium.. - 178 p.

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Сергієнко, Ю., Гулай, В., Чаплигін, В. П., Гаврилюк, В., & Гаєвий, В. (2020). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 140-143. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).28