РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ АЕРОБНИХ ОЗДОРОВЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ

  • Ю.В Седляр
Ключові слова: оздоровча фізична культура, інтенсивність навантажень.

Анотація

У статті проаналізовано способи розрахунку інтенсивності аеробних оздоровчих навантажень і представлено свій варіант вирішення проблеми.

Серед існуючих формул найбільш адекватною для розрахунку ЧСС в процесі оздоровчих аеробних занять є формула Карвонена, яка враховує не тільки вік, а й показники пульсу в спокої, які відображають функціональний стан серцево-судинної системи. Її перевага полягає в більш коректному визначенні нижньої межі робочого пульсу. Недоліком цієї формули є те, що вона у зв'язку з підвищенням працездатності серцево-судинної системи знижує, а не підвищує верхню межу робочого пульсу.

У статті запропоновано спосіб визначення ЧСС для оздоровчих аеробних занять, в якому відсутні недоліки притаманні раніше відомим варіантами розрахунку.

Посилання

Global recommendations on physical activity for health. https://www.gnicpm.ru/UserFiles/Rekomendacii%20voz.pdf (accessed 11 January 2010).

What pulse is normal. https://serdechnic.com/puls-pri-zanyatii-sportom.html (accessed 23 July 2018).

Improving physical culture: textbook for students of higher educational institutions. A.G. Furmanov, M.B. Yuspa. Minsk: Theseus, 2003. 528 р.

Platonov V. N. The system of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications. K.: The Olympic literature, 2004. 808 p.

Programming of health-improving fitness classes / L.Ya. Ivashchenko, A.L. Blagiy, Yu.A. Usachev. K.: Science world, 2008. 198 p.

Iurii Sedliar. Calculation the intensity of aerobic exercise in fitness. Scientific journal of the National Pedagogical University names M.P. Drahomanov. Series 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Sb. scientific works / Ed. O. V. Tymoshenko. - K.: Publishing house of NPU names M.P. Drahomanov, 2019 - Issue 12 (120) 19. – рр. 105 – 109.

Tretyakova N.V. Theory and methods of improving physical culture: a teaching manual. M.: Sport, 2016. 280 p.

Khramov V.V. Theory and methods of improving physical culture: Lecture texts. Grodno: GrSU, 2000. 80 р.

Heart rate. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate#Karvonen_method (accessed 21 august 2020).

2008 Physical Activity Guidelines for Americans. https://health.gov/PAguidelines/pdf/paguide.pdf (accessed 16 October 2008).

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Седляр, Ю. (2020). РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ АЕРОБНИХ ОЗДОРОВЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 135-139. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).27