ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

  • А. М. Руденко
Ключові слова: фізичний розвиток, рухові якості, дошкільний вік.

Анотація

У статті оцінено динаміку показників фізичного розвитку та рухових якостей у процесі реалізації програми фізичної реабілітації дошкільників із наслідками дисплазії кульшових суглобів. Підтверджено диспропорційність росту та дозрівання організму, погіршення показників рухових якостей у дітей із наслідками ДКС у порівнянні зі здоровими однолітками (p<0,05). Розроблено програму фізичної реабілітації, яка містила профілактичний та реабілітаційний блоки. Програма ФР передбачає реалізацію комплексного підходу до відновлення фізичного та функціонального стану ОРА дошкільника завдяки використанню ігрових, імітаційних, тракційних, релаксаційних, стрейчингових, спеціальних силових, дихальних, коригуючих та різних за координаційною складністю вправ. Після застосування програми ФР встановлено тенденцію до позитивних змін фізичного розвитку серед дітей ОГ, показники якого збільшилися у напряму гармонійності фізичного розвитку на 17,2%, а у КГ - лише на 6,1%. У дітей ОГ виявлено значно кращі показники розвитку рухових якостей, ніж у дітей КГ (p<0,05).

Посилання

Vilchkovsky, E. S., & Kurok, O. I. (2019) Theory and methods of physical education of preschool children: a textbook. Sumy: PF «Publishing House "University Book"». [in Ukrainian]

Dyachenko, Yu. L. (2011). Features of physical development of children with posture disorders. Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanova, 1, 148-152. [in Ukrainian]

Korzh, Yu. M. (2012). Experimental author's technique of health-corrective gymnastics "Bogatyr" for children of senior preschool age with disorders of the musculoskeletal system. Sumy: Publishing House of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. [in Ukrainian]

Kalinichenko, I. O. (2008). Assessment of the health and physical condition of primary school children. Physical education, sports and health culture in modern society, 2, 128-131. [in Ukrainian]

Kuzmenko, I., & Chernysh, T. (2018). The level of development of motor skills of older preschool children. Slobozhansky scientific and sports bulletin, 5 (67), 57-60. [in Ukrainian]

Mikhailova, N. E. (2012). Methodology of physical rehabilitation of children with congenital clubfoot (monograph). Rivne. [in Ukrainian]

Shvayka, L. A. (2014). Monitoring the health of preschoolers. Kharkiv: Publishing Group «Osnova». [in Ukrainian]

Rudenko, A. M., & Zviryaka, O. M. (2015) Analysis of the causal relationships of hip dysplasia in preschool children. Slobozhansky scientific and sports bulletin, 6 (50), 155-159. [in Ukrainian]

Sergienko, L. P. (2001). Testing of motor abilities of schoolchildren: tutorial. Kyiv: Olympic literature. [in Ukrainian]

Yeremenko, G. M., & Polka, N. S. (2003). Physical development of children from different regions of Ukraine. Kyiv: Publishing House «KIMO». [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Руденко , А. М. (2020). ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 128-132. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).25