ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ВПРАВ З М’ЯЧЕМ І БЕЗ М’ЯЧА

  • Н.А. Нестеренко
Ключові слова: тренувальний процес, юні спортсмени, баскетбол.

Анотація

Статтю присвячено проблемі удосконалення швидкісно-силової підготовки юних футболістів 13-14 років з урахуванням раціонального співвідношення вправ з м‟ячем і без м‟яча. Досягнення високих спортивних результатів в процесі підготовки юних футболістів, є одним з основних критеріїв успішності та правильності навчально- тренувального процесу. Реалізація технічних дій футболістів під час змагальної діяльності потребує високого рівня прояву швидкісно-силових якостей. Попри наявність значної кількості досліджень, спрямованих на вдосконалення процесу спеціальної фізичної підготовки футболістів на різних етапах багаторічної підготовки, основною проблемою є пошук сучасних підходів до планування процесу швидкісно-силової підготовки у річному циклі підготовки з урахуванням раціонального застосування засобів залежно від специфіки змагальної діяльності. Саме звідси, найбільш актуальною проблемою є розробка питань організації швидкісно-силової підготовки та підбору найбільш ефективних засобів, а також їх співвідношення. Отримані результати досліджень дозволяють покращити ефективність тренувального процесу у юнаків 13-14 років, які спеціалізуються в футболі. Застосування запропонованої методики дає змогу поліпшити показники швидкісно-силової підготовленості, як основної фізичної якості в обраному виді спорту.

Була розроблена методика швидкісно-силової підготовки юних футболістів 13-14 років в річному тренувальному циклі в основу, якої було покладено: тривалість підготовчого та змагального періодів і їх завдання; розподіл макроцикла на мезоцикли, які мали свої особливості та завдання; викладено зміст тренувальних занять, їх спрямованість в мезоциклах.

Розроблені нами блоки фізичних вправ і їх структури склали основу методики розвитку швидкісно-силової якостей юних футболістів 13-14 років з урахуванням раціонального співвідношення вправ з м'ячем і без м'яча.

Посилання

Zhurid S. M. Udoskonalennya tekhniko-taktychnoyi pidhotovky futbolistiv 15–17 rokiv z vykorystannyam kompleksiv trenuvalʹnykh zavdanʹ: avtoref.dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. nauk z fiz. vykhovannya ta sportu: spets. 24.00.01 «Olimpiysʹkyy ta profesiynyy sport» Kharkiv, 2007. 20 s.

Zlygostev O.V. Effektivnost' tekhnicheskoy podgotovki yunykh futbolistov s uchetom komponentnoy struktury razvitiya skorostno-silovykh sposobnostey [Tekst] / O.V. Zlygostev // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2016. 1. S.64.

Isupov L.N. Znacheniye skorostno-silovykh sposobnostey dlya futbolistov [Tekst]/ L.N. Isupv // Kontseptsii fundamental'nykh i prikladnykh nauchnykh issledovaniy. Cbornik statey mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoykonferentsii. 2017. C.105-107.

Karpov V.YU. Otsenka skorostno-silovoy podgotovki futbolistov 12-14 let na osnove rezul'tatov kontrol'nykh pedagogicheskikh ispytaniy [Tekst]/ V.YU. Karpov // Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya nauchnoy mysli. Cbornik statey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moskva. 2016. C.150-152.

Kostyukevich V.M. Upravleniye trenirovochnym protsessom futbolistov v godichnom tsikle podgotovki: monografiya. – 2-ye izd., dopolnennoye i dorabotannoye. / V.M. Kostyukevich. – Kiyev: KNT, 2016. – 683 s.

Kryvenda V.S., Zhuravlev S.A. Trenirovochyy protsess v komplekse podgotovki futbolistov. // Zbiorartykulownaukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./ "Diamond trading tour", Warszawa, 2016. P.83-85

Lysenchuk H., Popov A., Khomenko A. Osoblyvosti fizychnoyi pidhotovky futbolistiv na suchasnomu etapi. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. 2013. 3. S17-21.

Matyash V.V. Vzaimosvyaz' fizicheskoy i tekhnicheskoy podgotovlennosti yunykh futbolistov na etape predvaritel'noy bazovoy podgotovke. Naukovo-pedagogíchní problemi fízichnoí kul'turi (fízichna kul'tura í sport). Kií v, 2013. 3 (31) 13. S.83-87.

Nikolayenko V.V., Shamardin V.M. Mnogoletnyaya podgotovka yunykh futbolistov. Put' k uspekhu. Kiyev, 2015 g. 360s.

Ovcharenko S.V., Matyash V.V., Yakovenko A.V. Planuvannya trenuvalʹnoho protsesu futbolistiv v pidhotovchomu periodi. Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya. Naukovo-praktychnyy zhurnal. Dnipropetrovsʹk, 2012. 1. S. 166-169.

Platonov V.N. Skorostnyye sposobnosti i osnovy metodiki ikh razvitiya. Nauka v olimpiyskom sporte. Kiyev: 2015. 4.S20-32.

Potuzhniy A.V. Uroven' razvitiya skorostnykh i skorostno-silovykh kachestv u yunykh futbolistov raznykh igrovykh amplua [Tekst]/ A.V. Potuzhnyy // Sovremennyye zdorov'yesberegayushchiye tekhnologii. 2017. 1. S.171-177.

Filippova Ye.N. Spetsifika fizicheskoy podgotovlennosti v sisteme trenirovki yunykh futbolistov [Tekst]/ Ye.N. Filippova // Nauchnyye tendentsii: pedagogika i psikhologiya. Sbornik nauchnykh trudov po materialam VII mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. 2017. C.22-24.

Futbol: navch. prohr. dlya dytyacho-yunatsʹkykh sport. shkil, spets. dytyacho-yunatsʹkykh shkil olimp. rezervu ta shkil vyshchoyi sport. maysternosti / [V. H. Avramenko, V. I. Honcharenko, O. M. Dzhus ta in.]; pid red. V. V. Nikolayenka. Kyyiv: Nauk.- metod. kom. FFU, 2003. 106 s.

Shalenko, V.V. Osobennosti razvitiya skorostnykh i skorostno-silovykh kachestv u yunykh futbolistov 11-14 let [Tekst]/ V.V. Shalenko // Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsial'nostey. 2015. 8. S.82-88.

Maslennikov А. Improvement of physical condition of football referees by athletics/А. Maslennikov, M. Soloviev, L. Vakalova, D. Zaiko, I. Dmitriev // Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2019. Vol 19. Art 2. pp. 8-15.

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Нестеренко, Н. (2020). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ВПРАВ З М’ЯЧЕМ І БЕЗ М’ЯЧА. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 115-120. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).22