ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О. В. Кабацька
  • Л. В. Шуба
  • В. В. Шуба
Ключові слова: університет, система, анкетування, студенти, здоров‟язбережувальна освіта.

Анотація

На сьогоднішній день всі розвинені країни світу турбуються про збереження життя та зміцнення здоров‟я своїх громадян. Здоров‟я є інтегрованим показником суспільного розвитку будь-якої країни, що відображає її політичне, соціально-економічне та моральне становище, воно є фактором формування демографічного, економічного потенціалу держави та суспільства. Одним із найбільш впливових факторів формування і збереження здоров‟я людини є освіта, яка закладає фундамент освіченості та культури всього населення країни під час навчання у закладах вищої освіти.

У процесі дослідження виявлено, що у опитаних студентів недостатньо сформований високий рівень інтересу до розвитку здоров‟язбережувальної діяльності та готовності до впровадження здоров‟язбережувальних технологій у    процесі освіти. Виявлено, що майже половина студентів навіть не замислюється про необхідність свідомого ставлення до здоров‟язбереження, а отже, не цікавиться цими питаннями.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров‟я молоді потребує спільної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність відводиться освітній системі і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров‟я сучасних студентів, а про майбутнє України.

Посилання

Gernega, K. S. (2017). The oretical Aspects of Health Saving of Students in the System of Continuing Education in Tertiary Education. BulletinoftheSouthUralStateUniversity. Ser. Education. Educational Sciences, 9 (4), 76-83 [in Russ.] DOI: 10.14529/ped170409.

Hinzburh, V. H., Polishko, T. M., Polushkin, P. M. &Halchenko, D. V. (2011). Psikholoho pedahohichni zasady formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia [Psychological-pedagogical bases of formation of a healthy way of life]. Zbirnyk naukovy khprats VNPK. Pedahohіka zdorovia [Collection of scientific works of VNPK. Pedagogy of health]. Kharkiv, Art-presPubl., 46-52 [In Ukrainian].

Ezhova, O. O. (2010). Zdorovyi sposib zhittia [Healthy Life style]. Sumy, Unіversytet skakniha Publ. [In Ukrainian].

Yefimova, V. M. (2010). Zdorov'jazberezhuvaljni tekhnologhiji u konteksti pedaghoghichnykh doslidzhenj. [Health protecting technologies in the context of pedagogic in vestigations] Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 1, 57-60 [In Ukrainian].

Zavodnyy, N. A. (2015) Ghenderno oryentyrovannaja model formyrovanyja zdorovj'esbereghajushhegho povedenyja studentov VUZa. [Genderthe Focused Model of Formation of Health Saving Behavior of Students of Higher Education Institution]. Nauchno-metodycheskyj elektronnij zhurnal "Concept", 8, 201-205 [in Russ.].

Karapuzova, N. D. (2015) Health saving technologies in the training of future primary school teachers. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 1, 39-45 [In Ukrainian]. DOI:10.15561/18189172.2015.0108

Mytjaeva, A. M. (2008). Zdorovj'esbereghajushhye pedaghoghycheskye tekhnologhyy: ucheb. Posobye dlja stud. vussh. ucheb. Zavedenyj [Health-saving pedagogical technologies: a textbook for university students]. Moskva. Yzdateljskyj centr "Akademyja" [in Russ.].

Mikhejenko, O. I. (2015). Pidghotovka majbutnikh fakhivciv zi zdorov'ja ljudyny do zastosuvannja zdorov'jazmicnjuvaljnykh tekhnologhij: teoretyko-metodychni aspekty : monoghrafija [Training of future specialists in human health for the use of health-promoting technologies: theoretical and methodological aspects: monograph]. Sumy: Universytetsjka knygha [in Ukrainian].

Onyshchenko, N. P., Lykhovyd, O. R. (2016). Zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii u systemi pidhotovky maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi diialnosti [Heath saving technologies in the system of eachers training for innovative activity], Molodyi vchenyi, 9.1. (36.1), 122-126[in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (Ed.), (2013). Psykhologhichni chynnyky samodeterminacij osobystosti v osvitnjomu prostori [Psychological factors of self-determination for the individual in the educational space]. Kirovoghrad. Imeks-LTD [in Ukrainian].

Smyrnov, N. K. (2005). Zdorovj'esbereghajushhye obrazovateljnue tekhnologhіy і psykhologhyja zdorovjja v shkole [Health-saving educational technologies and health psychology at school]. Moskva. ARKTY [in Russ.].

Spyryn, L. F. (1987). Professyoghrama kak model ychnosty budushhegho pedaghogha [Professiograma sapersonality model of a future teacher]. Saratov. Yzd-voSaratovskyjghos.ped. yn-t, 8, 55-56 [in Russ.].

Garcy, A. M. &Berliner, D. C. (2018). A critical review of the literature on the relationship between school quality and health in equalities, Review of Education, 6, (1), 40-66https: //doi.org/10.1002/rev3.3106

Hall, С. (2014). Developing a competent global health promotion work force: pedagogy and practice. Caroline Hall. Research Fellow. Centre for Health Research. School of Health Sciences, University of Brighton, UK.

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Кабацька, О. В., Шуба, Л. В., & Шуба, В. В. (2020). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 85-89. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).15