ФЛЕШМОБ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ

  • В.М. Зюзь
  • Т.М. Бабич
  • В.В. Балухтіна
Ключові слова: флешмоб, студенти, інноваційна форма, вправи ритмічної гімнастики, музика, елементи танцю.

Анотація

Соціально-економічні перетворення, які відбулися в суспільстві за останні десятиліття, кардинально змінили не тільки умови життя людей, а також освітню ситуацію. Фізична культура студентів являє собою нерозривну складову частину вищої гуманітарної освіти. Вона виступає якісною і результуючої мірою комплексного впливу різних форм, засобів і методів на особистість майбутнього фахівця в процесі формування його професійної компетенції.

Здоров'я студентів і його соціально–психологічна адаптація у суспільстві, нормальний ріст і розвиток багато в чому визначається середовищем, в якій він живе. Більше половини свого часу протягом дня студенти у вузі, тому важливо підвищити у них мотивації до занять фізичною культурою і спортом, досягнення спортивних результатів.

Використання інноваційних форм і технологій спортивної діяльності, зокрема флешмобу дозволить зробити заняття фізичним вихованням нестандартними і цікавими, відповідають всім вимогам сучасного педагогічного процесу. Ми спробували відійти від традиційних підходів у фізичному вихованні, щоб зацікавити студентів, вивчаючи нетрадиційні прийоми, використовуючи елементи нового, які оживляють і роблять заняття різноманітними.

Виконання вправ флешмобу під музику створює у тих хто займається уявлення про характер рухів, їх тимчасових характеристиках, підвищує просторову точність і виразність рухів, розвиває естетичний смак. Танцювальний стиль виконання вправ стимулює вияв позитивних емоцій у займається, підвищується емоційне сприйняття навколишнього світу. Естетичні емоції дають можливість здійснити більшу кількість повторень різних вправ не помічаючи утомленість, що дає значний тренувальний ефект на серцево-судинну і дихальну системи.

Завдяки тісному узгодженню рухів з музикою, зростають виразні можливості фізичних вправ. У студентів створюється враження, що ті, хто займаються розповідають про себе, розкривають свої відчуття і думки мовою рухів.

Об'єктивним критерієм ефективності концептуального підходу є підвищення у студентів їх соціальної активності, якісне підвищення навчально-пізнавальної продуктивності, підвищення духовності особистості кожного студента.

Посилання

Balsevich V.K. Physical activity of a person. / V.K. Balsevich, E.A. Zaporozhanov // - Kiev .: Zdorov'ya, 1987.223 s.

Vedeneeva V.М. Be young and graceful. / V.M. Vedeneeva. // Young Guard, - M: 1986. - 127s.

Grande V.E. Methods of rhythmic gymnastics: Methodological development / V.E. Grande, EA. Rebyakova. // Chelyabinsk .: 1985.- 27 p.

Cooper K. Aerobics for a good mood. / M. Cooper. // Physical education and sport, - M.: 1989. - 225s.

Lisitskaya T.S. Rhythm plus plastic. / T.S. Lisitskaya. // Physical education and sport. - M .: 1987. - 160 p.

Lisitskaya T.S. Rhythmic gymnastics (230 exercises). / T.S. Lisitskaya. // Physical education and sport. - M .: 1985. – 96 p.

Reinhold G. Smart crowd: a new social revolution. / G. Reinhold G. // FAIR PRESS. - M .: 2006. - 416 p.

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=flash+mob

Flashmob.com, http://www.flashmob.com/ - research source

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Зюзь, В., Бабич, Т., & Балухтіна, В. (2020). ФЛЕШМОБ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 80-84. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).14