ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 9 – 11 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНО ПІДІБРАНИХ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ СКЛАДНОКООДИНАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНІСТІ

  • Ю. А. Горчанюк
Ключові слова: спортсмени-волейболісти, фізична підготовленість, спеціально підібрані комплекси вправ, координаційна драбина.

Анотація

В статті наведено показники фізичної підготовленості волейболістів 9 – 11 років та їх зміни після впровадження в навчально – тренувальний процес комплексів вправ на координаційній драбині. Встановлено, що показники фізичної підготовленості під впливом розробленої нами методики покращуються, і ці зміни суттєві і статистично достовірні (р<0,05). Найбільш суттєве покращення було визначено за показниками координаційних здібностей, швидкісно - силових якостей та бистроти (р<0,05), результати гнучкості, витривалості та сили, теж покращились, але достовірних змін при цьому не спостерігалось (р>0,05).

У дослідженні брали участь 40 спортсменів в віці 9 – 11 років. Впродовж 6 місяців в навчально-тренувальний процес експериментальної групи поряд з програмним матеріалом до занять було включено спеціальні вправи на координаційній драбині. А саме: стрибки з різних вихідних положень, обертальні рухи в русі, різноманітні прискорення, стрибкові вправи, сполучення стрибкових та бігових вправ, які виконувались з поступовим зростанням їх координаційної складності. Виконання вправ проходило, як в основний, та й протилежний бік, а також, до занять було включено різноманітні акробатичні модифіковані вправи, які поєднувались з вищезазначеними вправами та технічними імітаційними прийомами гри. Тестування проходило за загальноприйнятими методиками.

Посилання

Boychuk R. I. The role of coordination health in the process of training young volleyball players at the stage of cob training 2010. No.1. P. 8 - 10.

Volkov L. V. Theory and methodology of children's and youth sports. Kiev, Olympic Literature, 2002.293 p.

Ermakov S.S. Pedagogical approaches in teaching complex techniques of volleyball players. // Physical education of students of creative specialties: Sat. scientific tr. Kharkov, 2001.P. 32-42.

Kozina Zh. L., Grinchenko I.B., Kramskoy S.I., Poyarkov Yu.M. Sports games: a textbook for students. ped. universities in 2 volumes. Volume 1. Kharkov, 2013.446 p.

Krucevich T. Yu., Vorobyov M. І. Control of physical well-being of children, children and young people. K.: 2005, 196 p.

Lyakh V.I. Coordination abilities: diagnostics and development Moscow: TVT Division, 2006. 290 p.

Strelnikova. E. Ya. Lyakhova T.P. Theory and methodology of the opposite kind of sport: navch. A guide for students of the Higher Education Institution of Physical Culture. Kharkiv: KhDAFK, 2018.150 p.

Platonov VN General theory of training of athletes in Olympic sports K .: Olympic literature, 1997. P. 300 - 309.

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Горчанюк , Ю. А. (2020). ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 9 – 11 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНО ПІДІБРАНИХ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ СКЛАДНОКООДИНАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНІСТІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 54-58. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).09