ПРОБЛЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

  • Г. В. Бучківська
  • І. І. Демченко
  • І. В. Бабій
  • А. С. Нікітенко
  • М. М. Балух
  • Н. В. Наливайко
  • І. А. Максимчук
  • Б. А. Максимчук
Ключові слова: майбутні фахівці, фізична культура, вища школа, валеологічна самосвідомість, гуманітарна парадигма, факультативна дисципліна.

Анотація

Головна причина неефективності системи валеологічної підготовки фахівців у закладах вищої освіти полягає в тому, що на сьогоднішній день не визначена сукупність її компонентів (структура, зміст, форма, термін навчання, блоки дисциплін та ін.), фактично, між ними не побудовані взаємозумовлені зв ‟язки, що забезпечують цілісність, наступність та розвиток. Одним з найбільших досягнень гуманітарних та природничих наук кінця ХХ – початку ХХІ століття є прийняття гуманітарної парадигми, що включає багатовимірне визначення здоров‟я як фізичного, соціального, економічного та творчого благополуччя. При цьому ключова роль у його створенні відводиться, по-перше, самій людині, по-друге, навколомедичним сферам: професійній діяльності, відпочинкові, освіті тощо. Педагоги мусять визнати: хоча навчальна діяльніст ь є основною у дитячому та ранньому юнацькому віці, все ж інші сфери життя мають бути під контролем батьків, педагогів і, головне, самої молоді, причому не примусово, а свідомо і природно.

Посилання

Zavialova O.B. (2000). Formation of professional speech image of a future wrestling coach. PhD thesis. Krasnoyarsk, 111.

Rezer T.M. (2007). Theory and technology of medical and pedagogical personnel training in secondary vocational education. PhD thesis. Yekaterinburg, 435.

Mineniuk A.O. (2007). Formation of valeological knowledge at future teachers of physical culture. PhD thesis. Kyiv, 258.

Demchenko I.I., Maksymchuk B.A., Nifaka Y. M., Vysochan L. M., Zlenko N. M., Lytvynenko V.A., Maksymchenko V. I., Raytarovska I. V. (2020). The ways to develop the health-saving competence of a future teacher. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 2 (122) 20. 203 (35-40).

Maksymchuk B.A. Branitska T.R., Demchenko I.I., Zharovska O.P., Semko M.I., Filonenko L.V., Yuzyk M.A., Maksymchuk I.A. (2020). Pedagogical work of a primary school teacher of health-improving direction. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 1 (121) 20. 114 (63-70).

Branitska T.R., Maksymchuk B.A., Demchenko I.I., Denysovets Y.M., Kvak O.V., Kushnir L.O., Petrenko O.V., Maksymchuk I.A. (2019). Scientific approaches to the definition of health and disease: comparative analysis. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 12 (120) 19. 123 (28-34).

Halaydiuk M.A., Filonenko L.V., Syvokhop Y.M., Kusmik V.B., Semal N.V., Demchenko I.I., Maksymchuk I.A., Maksymchuk B.A. A holistic model of health in the context of teacher training. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 12 (120) 19. 123 ( 39-45).

Demchenko I.I, Maksymchuk B.A., Tarasenko H.S., Branitska T.R., Verbyn N.B., Kushnir L.O., Dotsenko O.M., Maksymchuk I.A. (2019). Conditions of effectiveness of the health-oriented educational process. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 12 (120) 19. 123 (50-56).

Tarasenko H.S., Maksymchuk B.A., Branitska T.R., Demchenko I.I, Khmeliar I.M., Pichkur M.O., Trofimenko V.O., Maksymchuk I.A. (2019). Health of modern man: factors of its improvement. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 11 (119) 19. 191 (174-179).

Maksymchuk B., Zhukov V., Yashchuk S., Zubal M., Kevpanych V. (2019). Intensification of motivation of future physical education teachers and sports in the field of environmental tourism. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Sumy, 7 (91). 390 (234-243).

Maksymchuk B.A., Harkavyi O.A., Olenchenko V.V., Khatsayuk O.O. (2019). Improvement of military-applied hand-to-hand combat skills of law enforcement cadets of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine based on the use of modern pedagogical technologies. Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools, V. 2. Zaporizhia, 63, 98-104.

Maksymchuk B. (2016). Defining quality of the future coaches-instructors‘ professional competence in the process of training. Slobozhanskyi herald of science and sport. Vol. 6, 51–55.

Maksymchuk B. (2016). Forming Future Specialists‘ Valeological Competency: Theoretical Analysis of Domestic and Foreign Scholars‘ Views. Comparative Professional Pedagogy. Vol. 6, 4 Issue, 47–54.

Maksymchuk B.A. (2016). Formation of valeological competence of future teachers in the process of physical education. Psychology of personality development: theory and practice. Vinnytsia, 157‒162.

Maksymchuk B.A. (2016). Formation of valeological competence of future specialists: theoretical analysis of views of domestic and foreign scientists. Comparative professional pedagogy, 4 (V. 6). Khmelnytsky. KhNU. 84 – 91.

Maksymchuk B.A. (2016). Experimental testing of the content of the conceptual model, diagnostic technologies and the development of valeological competence of future teachers in the process of physical education. Vinnytsia. Issue 1, 109–116.

Maksymchuk B.A (2015). Formation of motivation for valeological-pedagogical activity at students. Kazan, 6. 651‒653.

Maksymchuk B.A (2015). Features of the student's valeological self-development in the process of physical education. Current humanitarian problems and natural sciences. Moscow, 3 (74), part 2. 112–114.

Maksymchuk B.A. (2014). Essence, content and structure of professional pedagogical competence. Zbiór raportów naukowych. «Współczesna nauka. Nowe perspektywy» (30.01.2014–31.01.2014 Bydgoszcz). – Warszawa, 2014. Część 3/2. 73‒83. http://bit.ly/2rl8Zzf.

Maksymchuk B.A. (2013). Organizational and pedagogical conditions for the development of professional competence of future teachers in the process of physical education. Zbiór raportów naukowych. «Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje» (29.11.2013–30.11.2013) – Opole, 2013. Część 3/3. С. 11–19. http://bit.ly/2rFk4hj.

Maksymchuk B.A (2013). Historical prerequisites for the formation of valeological culture. Pedagogical sciences. Physical education and sports. Chernihiv, 107, V. 1. 228‒231.

Maksymchuk B.A. (2013). Pedagogical valeology in the system of sciences. Zbiór raportów naukowych. «Badania naukowe naszych czasów» (29.10.2013–31.10.2013). Katowice, V. 2. 87–98. http://bit.ly/2seHuHA.

Maksymchuk B.A. (2013). The role of pedagogical valeology in providing pedagogical training for specialists. Young sports science of Ukraine. Lviv. Issue. 17, V. 4. 93–100.

Maksymchuk B.A. (2013). Conditions, patterns and principles that determine the students‘ readiness for valeol- pedagogical activities in the education system. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific- pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 5. 58‒64.

Maksymchuk B.A. Professional training of a specialist in the valeol-pedagogical industry. Zbiór raportów naukowych. «Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku» (30.12.2013–31.12.2013 ). Zakopane. Część 2/2. 116–121.

Maksymchuk B.A. (2013). Formation of valeological-pedagogical culture of future teacher. Problems and prospects of pedagogy and psychology in modern society. Kyiv, 78‒80.

Maksymchuk B.A. (2013). Factors of preparing the future teachers for valeological-pedagogical activities. Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). Issue 1. – С. 50‒57.

Maksymchuk B.A. (2013). Valeological culture in the future teacher‘ vocational training. Health pedagogy. Kharkiv, 180–184.

Maksymchuk B.A. (2013). Functions of valeological-pedagogical activity. Topical aspects of physical education, sports and human health. Ternopil, 30‒38.

Korobeinik V.A. (2012). Pedagogical conditions of valeological self-improvement of future physical education teachers in the process of vocational training. PhD thesis. Kharkiv, 216.

Vershlovkiy S.G. (2003). An adult as a subject of education. Pedagogics, 8. 3–9.

Zavialova O.B. (2000). Formation of professional speech image of the future wrestling coach. PhD thesis. Krasnoyarsk,111.

Adeieva O.B. (2008). Preparation of future teachers for valeological education of pupils of general education institutions.PhD thesis. Odesa, 20.

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Бучківська, Г. В., Демченко, І. І., Бабій, І. В., Нікітенко, А. С., Балух, М. М., Наливайко, Н. В., Максимчук, І. А., & Максимчук, Б. А. (2020). ПРОБЛЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 35-43. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).06