НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

  • М.В. Корольова
Ключові слова: здоров’я, нормативно-правовий акт, закон, програма, стратегія.

Анотація

У статті охарактеризовано нормативно-правову складову державної політики щодо формування здорового способу життя в Україні. Адже проблема формування здорового способу життя вимагає особливої уваги, як з боку вчених у галузі педагогіки, психології, права, фізичної культури і спорту, філософії, соціології, медицини, так і з боку громадськості, засобів масової інформації та кожного громадянина України. З’ясовано, що державна політика щодо формування здорового способу життя в Україні представлена законами і розробленими на їх основі підзаконними актами. Установлено, що на вирішення конкретних питань фізкультурно-оздоровчої діяльності суб’єктів сфери фізичної культури і спорту впливають також нормативно-правові акти інших галузей, зокрема охорони здоров’я, освіти, економіки тощо. Визначено базові нормативно-правові документи, спрямовані на реалізацію державної політики щодо формування здорового способу життя в Україні, зокрема Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року та регіональні програми розвитку фізичної культури і спорту, Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2016-2020 роки та Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" та інші.

Посилання

Dutchak, M.V. (2007), "Sport for all in a global context". Kyiv, 112 p. (in Ukr.).

Zhdanova, O.M. (2009), "Management of the field of physical education and sports" : navch. posib., Drohobych. Kolo: 2009. 224 p. (in Ukr.).

Zakon Ukrainy «Pro fizychnu kulturu i sport»: Zakon Ukrainy vid za stanom vid 16.07.2019 r. № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (data zvernennia: 19.11.2019). (in Ukr.).

Melnychuk, I.M., Sapizhak, M.I. (2014), "Legal support for national policies for healthy lifestyles". Medsestrynstvo. pp. 37-41. (in Ukr.).

Mikheienko, O.I. (2009), "Valeology: Fundamentals of individual human health" . Universytetska knyha. 400 p. (in Ukr.).

Orzhekhovska, V. M. (2008), " Building a healthy lifestyle: A strategy for development". Atestatsiinyi visnyk. No. 10. pp. 28-30. (in Ukr.).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy “Molod Ukrainy” na 2016-2020 roky ta vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 2016 r.№ 148.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF/ed20170331 (data zvernennia: 02.12.2019). (in Ukr.).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2020 roku : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 bereznia 2017 r. № 115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/115-2017-%D0%BF?lang=uk (data zvernennia: 08.10.2019). (in Ukr.).

Pro Natsionalnu stratehiiu z ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku "Rukhova aktyvnist - zdorovyi sposib zhyttia - zdorova natsiia" : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 09.02.2016 r. №42/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016 (data zvernennia: 28.11.2019). (in Ukr.).

Khozhylo, I.I. (2014), "Healthy Lifestyle as a Modern Dominant of State Youth Policy in Ukraine". Mekhanizmy publichnoho upravlinnia. No. 3-4 (5-6). pp. 75-80. (in Ukr.).

Shyian, O. (2008), "Educational policy on youth health formation and preservation in the context of globalization". Naukovyi visnyk. Vyp.2. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Shyjan.pdf (data zvernennia: 10.11.2019). (in Ukr.).

Anderson, Jack (2013). Asser International Sports Law Centre /Jack Anderson. The International Sports Law Journal, Volume 13, Issue 1–2, pp. 1–2. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-013-0018-0 (data zvernennia: 23.04.2019). (in Eng.).

Foster, K. (2019), Global Sports Law Revisited? The Entertainment and Sports Law Journal. No. 17(1). URL: https://www.entsportslawjournal.com/articles/10.16997/eslj.228/ (data zvernennia: 3.06.2019). (in Eng.).

Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Корольова , М. (2019). НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (12(120), 72-76. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2019.12(120)19.14