АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О.П. Безгребельна
  • Р.М. Павлось
  • О.М. Булатов
  • С.П. Незгода
Ключові слова: студент, фізичне виховання, калан етика, ефективність.

Анотація

У статті розглянуто питання фізичного виховання студентів під час навчання у закладах вищої освіти. Обґрунтовано можливість забезпечення ефективності цього процесу шляхом вдосконалення підходів до організації, формування і реалізації змісту аудиторних занять на основі упровадження у цей процес нових інноваційних засобів. Емпірично апробовано використання засобів каланетики у фізичному вихованні студенток. Ефективність розробок доведено за приростом у досліджуваних показниках та величиною вияву їх значень наприкінці навчального року. Виявлено виразніший (р<0,05†0,001) позитивний ефект у вирішенні поставлених завдань фізичного виховання студенток, аніж традиційні організація і зміст. Підсумковим аналізом результатів педагогічного експерименту установлено ефективність використання засобів каланетики у підвищенні рівня функціонального стану та параметрів фізичної підготовленості студенток, які займались за експериментальною програмою.

Посилання

Dubchuk, O. (2011). Organization of physical education classes in groups of physical rehabilitation in postural disorders in students with the use of callanetics. Physical education, sports and health culture in modern society, Vol 1(13), рр. 65-68.

Stolyarov, V.I. (2015). Theory and methodology of modern physical education: the state of development and the author's concept: monograph. K.: Olympic Literature.

Tymoshenko, O.V., and Demina, Zh.G. (2016). How to modernize the national system of physical education? Modern educational dimension. Education. All-Ukrainian socio-political weekly, Vol. 15(5710), pp. 6.

Physical education of students / Ed. VM. Кoryahin (2018). Lviv Polytechnic Publishing House.

A handbook for teaching and learning in higher education : enhancing academic practice / [edited by] H. Fry, S. Ketteridge, S. Marshall. 3rd ed. p. cm. (2009). Taylor & Francis.

Futornyі, S.М. (2013). Problem of shortage of motor activity students / S.М. Futornyі // Physical education of students, Vol. 3, р. 75–79.

Kolomiytseva, O.E. and Anatskyi R.V. (2017). Fitness callanetics in physical education of girl students. Physical education of students, 2, р. 66–71.

Pinckney, С. (2015). Super Callanetics: The Next Step to a Perfect Figure. Cornerstone Digital.

Prusik, K. and Grygus, І. (2013). Polepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu. Journal of Health Sciences (J of H Ss), 3 (5), рр. 657-670.

Silverman, S. (2011). Teaching for student learning in physical education. J Phys Educ Recreat Dance, Vol. 82, pp. 29-34.

Shuba, L., and Shuba, V. (2017). Modernization of physical education of student youth. Physical education of students,Vol. 21(6), pp. 310-316. https://doi.org/10.15561/20755279.2017.0608

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Безгребельна, О., Павлось, Р., Булатов, О., & Незгода, С. (2020). АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 21-25. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).03