Вплив на емоційну сферу особистості майбутнього вчетеля в процесі загальнопедагогічної підготовки (практичний аспект)

  • В. В. Каплінський
  • Н. М. Свищ
  • Н. В. Грицик
Ключові слова: педагогічні дисципліни, виховний потенціал, формування особистості, майбутній учитель, ціннісні орієнтації, продуктивна післядія.

Анотація

Процес вивчення педагогічних дисциплін в цьому напрямку майже не досліджувався. Натомість дисципліни педагогічного циклу поряд з літературою, історією, культурою, приховують в собі неабиякий виховний потенціал, який за певних умов міг би бути спрямованим на успішне формування особистості майбутнього вчителя. Це і зумовлює актуальність обраної нами теми. Навчально-виховний процес забезпечує післядію тоді, коли його змістовий компонент оцінюється не лише «очима навчальної програми», а і «очима студентів», їх інтересів, проблем, що їх хвилюють, потреб, ціннісних орієнтацій. При такому підході він перестає бути чисто пізнавальним процесом, стаючи особистісно значущим. Однак успішній післядії має передувати чітко поставлена ціль – націленість змісту і дій викладача не тільки на інструментальну сферу особистості, а і обов‟язково на мотиваційно-ціннісну. Така ціль і стає тим компасом, який спрямовує його дії на результат (ті позитивні зміни в структурі особистості, які і являють собою продуктивну післядію).

Посилання

Ushinskyi K. D. Collected works. - M .: Publishing house APN RSFSR, 1950 - Vol.9. – 628p.

Sukhomlinskyi V.O. How to raise a real person // Selected works in 5 volumes. - Vol.2. - K .: Rad. School, 1976. - pp. 149-409.

Sukhomlinskyi V.O. One hundred tips for the teacher // Selected works in five volumes. - Vol.2. - K .: Rad. School, 1976. - pp. 419-657.

Galuziak V.M, Smetanskyi M.I., Shakhov V.I. Pedagogy: educational book. - Vinnitsa, 2003. - 415 p.

Maksymchuk, B. A., Ivanov, O. N., & Lysiuk, S. P. (2010). Problems in developing students‘ readiness for independent physical education and sport activities. Physical Education, Sport and Health of the Nation, 10, 29–34.

Maksymchuk, B. A. (2010). Patterns and dynamics of the the future teacher‘s process of formation of the system of valeological qualities. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport). 7, 163–167.

Maksymchuk, B. A. (2010). Forming the System of Ideological Formation of Future Teacher towards a Healthy Lifestyle. Modern Information Technologies and Innovative Methodologies of Learning in Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems, 26, 385–388.

Maksymchuk, B. A. (2009). Features of planning mass participation sports events by future primary school teachers. Pedagogy, Psychology and Medical and Biological Problems of Physical Education and Sport, Kharkiv, 6, 99–102.

Maksymchuk, B. A., Ivanov, O. N., & Lysiuk, S. P. (2009). Organizing mass participation sports events as a sociopedagogical problem. Relevant Problems of Physical Education and Methods of Sport Training, 145–155.

Maksymchuk, B. A. (2009). Bodybuilding lessons: methodical recommendations to the course on physical education. Vinnytsia: VDPU, 24.

Maksymchuk, B. A. (2009). A historical aspect of pedagogical support of a healthy lifestyle. Young Sports Science of Ukraine: a Collection of Scientific Works on Physical Education, Sport and Human Health, 13 (4), 115–119.

Maksymchuk, B. A. (2009). Formation of the future teacher‘s personality with the basics of a valeological worldview. Modern information technologies and innovative methods of studying in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Kiev. Vinnytsia, 22, 379‒383.

Maksymchuk, B. A. (2009). Valeological support for the humanitarization and humanization of the education system. Modern information technologies and innovative methods of studying in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Kiev. Vinnytsia, 21, 171–176.

Maksymchuk, B. A. (2009). Physical culture with teaching methods: curriculum for students of Institute of Pedagogy and Psychology (by the requirements of the credit-modular system). Vinnitsa: VSPU, 20.

Maksymchuk, B. A. (2009). Philosophical aspects of the formation of valeological worldview. Physical culture, sports and health of the nation. Vinnytsia. V. 1. 8, 56‒62.

Maksymchuk, B. A. (2008). Modernizing the national system of physical education by means of theoretical and methodological training of future primary school teachers. Scientific Notes of Vinnytsia State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology, 23, 228–232.

Maksymchuk, B. A. (2008). Physical culture (specialization judo): methodical recommendations to the course on physical education for non-specialists (specialization judo) according to the requirements of the credit and module framework. Vinnytsia. VSPU, 34.

Maksymchuk, B. A. (2016). The relevance of forming the future teachers‟ valeological competency. Kiev. Vinnytsia, 20, 390–394.

Maksymchuk, B. A. (2008). Forming health-improving knowledge in the history of teacher education. Scientific Notes of Mykhailo Kotsiubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology, 28, 232–237.

Maksymchuk, B. A. (2008). Athletic gymnastics: methodological recommendations to the course ―Physical education‖. Vinnitsa, VSPU, 18.

Maksymchuk, B. A. (2008). The experience of organizing physical education for primary school pupils in Ukraine and countries of near and far. Young Sports Science of Ukraine: a Collection of Scientific Works on Physical Education, Sport and Human Health, 12 (2), 131–136.

Maksymchuk, B. A. (2007). Developing readiness in future primary school teachers to organize mass participation sports events in school. Modern Information Technologies and Innovative Methods of Specialist Training: Methodology, Theory, Experience, Problems, 15, 332–337.

Maksymchuk, B. A. (2007). Modelling readiness of future teachers to organize mass participation sports events: methodological recommendations. Vinnytsia. VSPU, 30.

Maksymchuk, B. A. (2010). Pedagogical problems of valeological education. Pedagogy and psychology. Vinnytsia, 32. 371‒375.

Maksymchuk, B. A. (2009). Trends and prospects of future teacher training from the position of valeological approach. Topical problems of physical education and sports training methods. Vinnitsia, 65-69.

Maksymchuk, B. A. (2009). Theoretical and methodological foundations for the formation of valeological worldview of a future teacher in the system of higher pedagogical education. Profesional Development of Personality: Problens and Perspectives. Khmelnytskyi, 282‒286.

Maksymchuk, B. A. (2008). The problem of the formation of valeological competence at students of pedagogical universities. Pedagogy and psychology. Vinnytsia, 25. 211–214.

Maksymchuk, B. A. (2008). The process of forming the valeological worldview of the future teacher. Information telecommunications technologies in modern education: experience, problems, prospects. Lviv. Part. 2, 235‒238.

Maksymchuk, B. A. (2008). Problems of modernization of the infrastructure of mass physical education of younger pupils. Modern information technologies and innovative methods of studying in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Kiev-Vinnytsia. 17, 129-132.

Maksymchuk, B. A. (2008). Self-exercise activities. Topical problems of physical education and sports training methods. Vinnitsia, 51–58.

Maksymchuk, B. A. (2007). Preparation of future primary teachers for the organization of sports and mass work. PhD thesis. Vinnytsia, 225.

Maksymchuk, B. A. (2007). Training future primary school teachers from general education institutions to organize mass participation sports events for primary school pupils. Scientific Notes of Ternopil National Pedagogical University. Series: Pedagogy, 3, 30–35.

Maksymchuk, B. A. (2007). The process of training future primary school teachers to organize mass participation sports events as a pedagogical problem. Pedagogy, Psychology and Medical and Biological Problems of Physical Education and Sport, 6, 95–98.

Maksymchuk, B. A. (2007). The characteristics of future primary school teachers‘ methodical training to organize mass participation sports events. Relevant Problems of Physical Education and Methods of Sport Training, 50–53.

Maksymchuk, B. A. (2006). Features of planning mass participation sports events by future primary school teachers. Physical Education, Sport and Health of the Nation, 7, 345–349.

Maksymchuk, B. A. (2006). The structure of primary school teachers‘ pedagogical activity in physical education. Journal of Berdiansk State Pedagogical University (Pedagogical Sciences), 1, 129–134.

Maksymchuk, B. A. (2006). The essence of future primary school teachers‘ readiness for professional activity in physical education. New Learning Technologies, 45, 52–59.

Maksymchuk, B. A., & Chernysh, M. S. (2006). Methodical characteristics of training future primary school teachers to organize mass participation sports events in the process of physical education. Relevant Problems of Physical Education and Methods of Sport Training, 56–59.

Maksymchuk, B. A. (2006). The use of innovative physical education technologies by future primary school teachers. Pedagogy and Psychology of Professional Education, 5, 70–77.

Maksymchuk, B. A. (2006). A definition-based analysis of key concepts of mass participation sports events. Problems of Education, 3, 129–132.

Maksymchuk, B. A. (2006). A didactic model of training future primary school teachers to organize mass participation sports events. Modern Information Technologies and Innovative Methods of Specialist Training: Methodology, Theory, Experience, Problems, 10, 383–387.

Maksymchuk, B. A. (2006). The efficiency of a didactic model of training future primary school teachers to organize sports events. Scientific Notes of Vinnytsia State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology, 18, 56–59.

Maksymchuk, B. A. (2005). The basic knowledge and skills of primary school teachers to organize mass participation sports events. Psychological and Pedagogical Problems of Rural School: the Collection of Scientific Works of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 11, 42–46.

Maksymchuk, B. A. (2005). Professionally important personality traits of the organizer of mass participation sports events in primary school. Scientific Journal of Chernivtsi National University. Pedagogy and Psychology, 268, 110–115.

Maksymchuk, B. A. (2005). Professional and pedagogical activity of primary school teachers on physical education. Relevant Problems of Physical Education and Methods of Sport Training, 15–17.

Maksymchuk, B. A. (2005). Sports specialization as a method of training future primary school teachers to organize mass participation sports events. Scientific Notes of Vinnytsia State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology, 13, 41–43.

Maksymchuk, B. A. (2005). The characteristics of organization and problems of mass participation sports events in primary school. Modern Information Technologies and Innovative Methods of Specialist Training: Methodology, Theory, Experience, Problems, 7, 98–102.

Maksymchuk, B. A. (2004). Features of the manifestation of negative mental states at students. Physical culture, sports and health of the nation. Vinnytsia, 5, 435-439.

Makarenko A.S.About the explosion //Elected works in three volumes. - Vol.3. - K .: Rad. School, 1984. - P. 326-329

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Каплінський, В. В., Свищ, Н. М., & Грицик, Н. В. (2020). Вплив на емоційну сферу особистості майбутнього вчетеля в процесі загальнопедагогічної підготовки (практичний аспект). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 9-18. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).01