НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • І. І. Оніщук
  • М. А. Галайдюк
  • І. І. Маріонда
  • І. І. Демченко
  • В. А. Шемчук
  • В. А. Литвиненко
  • В. В. Кевпанич
  • Б. А. Максимчук
Ключові слова: праці зарубіжних педагогів, загальнопедагогічні підходи, розвиток педагогіки, методика викладання, іноземна мова.

Анотація

Важливим для обґрунтування педагогічних засад розвитку іншомовної освіти в Україні у досліджуваний період є праці зарубіжних педагогів, які сформулювали загальнопедагогічні підходи, принципи, форми та методи, що вплинули на подальший розвиток педагогіки та методики викладання іноземної мови у багатьох країнах. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні науково-педагогічні передумови розвитку іншомовної освіти в контексті підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання. Методологічною основою мовної підготовки студентів є особистісно орієнтований і комунікативний підходи, що дозволяють виявити особистісне значення в навчальному матеріалі і практично освоїти його в умовах проблемної комунікативної ситуації. Дані підходи реалізуються в комплексних методиках культуроцентричного і проблемно-орієнтованого навчання, сугестивно-комунікативній і свідомо-порівняльній методиках.

Посилання

Stages of forming the theory and methods of teaching foreign languages as a science. URL: http://www.billet- 1.narod.ru/21.html (accessed date: 12.04.2019).

Kamenskiy Y. A. (1955). Selected pedagogical essays. Moscow. 665.

Zhdanova O.L. Approaches to the study of foreign languages: diachronic aspect. URL: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/stattya-pidkhodi-do-vivchennya-inozemnikh-mov--dia.html. (accessed date: 09.04.2019).

Maksymchuk, B., Zhukov V., Yashchuk S., Zubal M., Kevpanych V. (2019). Activation of motivation of future teachers of physical education and sports in the field of environmental tourism. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Scientific Journal. Sumy, 7 (91). 390. (234-243).

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11 (4), 345-361.

Maksymchuk, B. A. (2019). Analysis of the legal framework for the training of future physical education teachers in the context of the development of their pedagogical skills. Pedagogical Almanac: collection of scientific works. Kherson, 41. 106-112.

Maksymchuk, B. A. (2019). Pedagogical skills of physical education teachers as a subject of scientific research. Tauride Bulletin of Education. Kherson, 2 (66). 12-22.

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I. … Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18 (2), 810–815. (Scopus)

Maksymchuk, B. A. (2019). The current state of pedagogical skills development of future physical education teachers. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport), Kyiv, 3 (111) 19. 92‒97.

Maksymchuk, B. A. (2019). Using the latest educational technologies for the development of pedagogical skills of future physical education teachers. Topical problems of higher professional education. The VII International Scientific and Practical Conference. National Aviation University, Kyiv, 89-90 http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2019.pdf

Demchenko I. I., Maksymchuk B. A., Protas O. L., Predyk A. A., Vysochan L. M., Pletenytska L. S. Lytvynenko V. A., Maksymchuk I. A. (2020). Structural variety of pedagogical abilities at primary school teacher. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport), 2 (122) 20. 20. (40-47).

Maksymchuk I. A., Sahach O. M., Demchenko I. I., Furduy S. B., Maksymchuk B. A., Protas O. L., Mezhilovska L. Y. Kuzko E. O. (2020). Self-education in the context of the formation of pedagogical skills of the future teacher. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport), 2 (122) 20. 203 (88-95).

Demchenko I.I., Maksymchuk B. A., Protas O. L, Koziy O.M., Demchyshyna O. V., Sahach O. M., Pletenytska L. S., Maksymchuk I. A. (2020). Dynamics of pedagogical skills development and interaction of factors of its formation. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport), Kyiv, 1 (121) 20. 114 (34-39).

Onishchuk I. I., Prykhodko V. S., Soyina I. Y., Yermolaiev V. K., Petrusenko N. Y., Linchenko N. Y., Demchenko I.I., Maksymchuk B. A. (2020). Historical prerequisites of the development of foreign-language education in Ukraine in the context of training of future coaches. Scientific Journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, 15. Scientific-pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport), Kyiv, 1 (121) 20. 114 (80-87).

Опубліковано
2020-09-04
Як цитувати
Оніщук, І. І., Галайдюк, М. А., Маріонда, І. І., Демченко, І. І., Шемчук, В. А., Литвиненко, В. А., Кевпанич, В. В., & Максимчук, Б. А. (2020). НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(124), 68-74. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).14