ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА В НОРВЕГІЇ

  • Ю. В. Копочинська
Ключові слова: бакалавр, професійна підготовка, практична підготовка, проблемно-орієнтоване навчання, інтернаціоналізація освіти, професійна компетентність, заклади вищої освіти Норвегії.

Анотація

У статті розкриті особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії за освітнім ступенем бакалавра в Норвегії, надана інформація про заклади вищої освіти та тривалість навчання на першому бакалаврському рівні, організаційну та наукову діяльність студентів, наведено різницю між практичною професійною практикою та теоретичною підготовкою, орієнтованою, головним чином, на розвиток навичок самостійної пошукової роботи у галузі теорії і практики за обраним фахом.

У Норвегії фізичні терапевти є провідними фахівцями сфери зміцнення здоров'я та фізичної активності у галузі охорони здоров'я. У закладах вищої освіти кафедри здійснюють підготовку бакалаврів з фізичної терапії протягом трьох років за допомогою різних навчальних курсів і шляхом надання інноваційних методів і методик з фізичної терапії. В кінці програми випускники отримують диплом, визнаний провідними організаціями охорони здоров'я як в Норвегії так і в інших країнах світу.

Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Копочинська , Ю. В. (2019). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА В НОРВЕГІЇ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (12(120), 67-72. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2019.12(120)19.13