СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я У ПРОЦЕСІ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ

  • О. В. Маслова
Ключові слова: технологія, здоров`яформування, вади слуху, школярі, діти, корекція, фізичний розвиток, фізичний стан, здоров`я, підготовленість.

Анотація

Відставання у розвитку фізичних якостей глухих та слабочуючих школярів не можна розглядати як наслідок їх основного дефекту, а скоріше як результат недосконалості процесу адаптивного фізичного виховання й недостатньої науково-методичної обґрунтованості та розробленості ряду питань фізичного виховання дітей даної категорії.

Мета дослідження - вивчення, розробка і впровадження інноваційних засобів у практику адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху та визначення їх ефективності.

Представлені у статті результати наукових досліджень продемонстрували широкий спектр наукових доробок у напрямі здійснення корекційної діяльності різними засобами у процесі фізичного виховання дітей з вадами слуху, а розроблені та впроваджені технології за темою 3.23: «Здоров`яформуючі технології дітей та молоді у процесі адаптивного фізичного виховання» підтвердили свою ефективність щодо здоров`яформування серед школярів встановленої нозології.

Посилання

Kashuba V.O., Maslova O.V., Richok T.M. (2018) ‘Technology of physical condition correction for schoolchildren with hearing impairments in the process of physical education”, Theory and methods of physical education and sports, no 2, pp. 42-48.

Kolishkin, O.V. (2004). “Correction of impellent infringements of children of the senior school age with dissonances of hearing means of adaptive physical training”, Extended abstract of candidate’s thesis, Sumi, 20 p.

Lyakhova, I.M. (2002). “The comparative estimation of level of physical health of hard of hearing and hearing children of school age”. Didactic and socially-psychological aspects of correctional work at special school: academic journal, 4, 165-170.

Maslova, O.V., Gopei, M.M. (2017) “Substantiation of the need to develop innovative technologies for optimizing the process of physical education of children with hearing impairments”, Theory and methods of physical education and sports, no 3, pp. 78-85.

Forostyan, O.I. (2015) “Theoretical and methodical principles of adaptive physical education of adolescents with hearing impairment”, Science and Education, no 5, pp. 128-133.

Kashuba Vitaliy, Maslova Olena (2017) “Prerequisites for the development of the concept of health-forming technologies in the process of adaptive physical education of school-age children with hearing impairment”, Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences, no 3, pp. 824-834.

Futornyi Serhii, Maslova Olena, Shmatova Olena, Osadcha Oksana, Rychok Tatiyana, Hopey Maksym, Tarnavskiy Artur (2020) “Modern aspects of the ecological culture implementation in the physical education process of different population groups”, Journal of Physical Education and Sport (JPES), no 20 (1), pp. 348 – 353.

Kashuba, V., Futornyi, S., Andrieieva, O., Goncharova, N., Carp, I., Bondar, O., & Nosova, N. (2018) “Optimization of the Processes of Adaptation to the Conditions of Study at School as a Component of Health Forming Activities of Primary School- Age Children”, Journal of Physical Education and Sport (JPES), no 18 (4), pp. 2515.

Goncharova N.M.. (2018) “Preconditions of the concept of health forming technologies in the process of physical education of primary school-aged children”, Health, sport, rehabilitation, V. 4, no. 2, pp. 22-27.

Опубліковано
2020-09-04
Як цитувати
Маслова , О. В. (2020). СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я У ПРОЦЕСІ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(124), 58-62. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).12