ВАЛЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • В.В. Колосовська
Ключові слова: валеологія, професійна компетентність, студенти, вищий навчальний заклад.

Анотація

У статті розкривається значення валеологічної складової процесу формування професійної компетентності у студентів вищих навчальних закладів. Висвітлена проблема є актуальною у зв’язку з епідемічною ситуацією, що виникла у багатьох країнах світу. У праці проаналізовано сутність понять «професійна компетентність» та «валеологія». Встановлено, що більшість дослідників розглядають поняття «професійна компетентність» як інтегративне утворення, що являє собою готовність до професійної діяльності і включає в себе сукупність знань, умінь та особистісних якостей, обумовлених соціально-економічними умовами. Звертається увага на наукові праці, де професійна компетентність розглядається як безперервне прагнення особистості до самореалізації та самовдосконалення. Окреслено головні положення валеології, що базуються на здоров’язбережувальних принципах та технологіях. Доведено, що валеологія є важливою складовою процесу формування професійної компетентності у майбутніх фахівців вищих навчальних закладів як дисципліна та ціннісний орієнтир.

Посилання

Babiuk, T.I. (2018), “Professional and valeological training of future educators of preschool education institutions”, Herald of Ivan Ogienko Kamyanets-Podilsky National University. no. 11, pp. 32-38. [in Ukrainian].

Gladoschuk, O. Tonkonog, V. Beygul, I. (2011), “Valeological education and value potential in professional training of students of technical university”, Physical education, sports and health culture in modern society. no. 2 (14), pp. 49-52. [in Ukrainian].

Elahyna, L.V. Ryndak, V.G. Sharonin, Yu.V. (2008), “Professional culture and professional competencies of a specialist: from the analysis of the relationship to the practice of formation”, Secondary vocational education, no. 5, pp. 51-54. [in Russian].

Ielizarov, V. P. (2016). Formation of valeological competence of students in extracurricular work of the university: Theory and method of teaching (physical culture, the basis of health): 13.00.02). Kharkiv. [in Ukrainian].

Mokin, B.I. Mizernyi, V.M. Menzul, O.M. (2011), “Formation of professional competence in students in terms of professional and practical training”, Herald of Vinnytsia Polytechnic Institute. no. 5, pp. 199-203. [in Ukrainian].

Maksymchuk, B.A. (2016). “Formation of valeological competence of future teachers in the process of physical education (theoretical and methodological aspect)”, Vinnytsia: TOV firma “Planer”. [in Ukrainian].

Pertseva, O. Yu. (2008). Formation of readiness of students of pedagogical university for physical culture and health and mass sports activities in general education: (Theory and methods of professional education): 13.00.08). Novokuznetsk. [in Russian].

Siedova, N.A. (2015). “Formation of interest in a healthy lifestyle in the process of professional orientation of a modern specialist”, Actual problems of education and upbringing of people with special needs, Kyiv: National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky, no. 12(14), pp. 169-182. [in Ukrainian].

Uskova O.O. (2008). Formation of professional competence of specialists in the economic and legal sphere by means of a foreign language in the University: (Theory and methods of professional education): 13.00.08). Ulianovsk. [in Russian].

Shukatka, O.V. (2014), “Formation of health-preserving competence of future specialists as a pedagogical problem”, Herald of the National University of Defense of Ukraine, no. 1(38), pp. 188-192. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-04
Як цитувати
Колосовська, В. (2020). ВАЛЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(124), 38-41. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).07