СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ВІКОМ 15-16 РОКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

  • Л. М. Балушка
  • Ю.А. Ткач
  • А.М. Окопний
  • А.І. Пістун
  • І. В. Вовк
Ключові слова: урок фізичної культури, підхід, програма, розвиток, оцінка.

Анотація

У статті розглядається застосування засобів боротьби в межах уроків фізичною культурою з учнями старших класів, що навчаються в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Важливо з’ясувати ставлення самих учнів до застосування таких засобів, щоб зрозуміти рівень їхньої вмотивованості та зацікавленості і виявити можливі шляхи покращення таких програм з фізичної культури. Мета: виявити ставлення учнів старших класів до проведення уроків фізичної культури із застосуванням засобів боротьби. Результати. Учні, які приймали участь в опитуванні засвідчили, що програма з фізичної культури із застосуванням засобів боротьби викликає у них більше зацікавлення порівняно із традиційною. Водночас, оцінка учнями двох різних підходів застосованих в експериментальній програмі вказала на перевагу того, який передбачав застосування переважно ігрового та змагального методів з орієнтацією на розвиток координаційних якостей у порівнянні з тим, який базувався на акцентованому розвиткові силових та швидкісно- силових якостей методами суворо регламентованої вправи.

Посилання

Aleshyn,, E. V. & Latyshev S. V. (2008). Spetsyalnye predsorevnovatelnye uprazhnenyya bortsov. Organyzatsyya y metodyka uchebnogo protsessa, fyzkulturno-ozdorovytelnoy y sportyvnoy raboty : materyaly V Mezhunyversytet. nauch.-metod. konf. Moskva: Vyssha. shkola.

Antonenko, S. A. (2005). Eksperymentalne obgruntuvannya metodyky formuvannya navychok rukopashnogo boyu fakhivtsiv podatkovoyi militsiyi v systemi profesiynogo navchannya. (Master's thesis). Kharkivska derzhavna akademiya fizychnoyi kultury, Kharkiv.

Baburina, S. M. (2012). Rozvytok fizychnykh yakostey ta otsinyuvannya stanu zdorov’ya starshoklasnykiv. Zb. materialiv naukovykh doslidzhen studentiv ta magistrantiv Kam’yanets-Podilskogo nats. un-tu imeni Ivana Ogiyenka. Kam’yanets-Podilskyy: Kam’yanets- Podilsk. nats. un-t imeni Ivana Ogiyenka.

Balushka, L. (2014). Vplyv zasobiv sportyvnoyi borotby na pokaznyky fizychnoyi pidgotovlenosti litseyistiv. Sportyvna nauka Ukrayiny. 5(63), 17–21. Rezhym dostupu http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/259/253

Boyko, V. F. & Danko, G. V. (2004). Fyzycheskaya podgotovka bortsov. Kyev: Olympyyskaya lyteratura.

Bondaryev, D. V. (2009). Fizychne vdoskonalennya studentiv tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh za-kladiv zasobamy futbolu. (Master's thesis). Lvivskyy derzhannyy universytet fizychnoi kultury, Lviv.

Gorpynych, O. O. (2012). Vplyv zanyat rukopashnym boyem u kompleksi z psykhologichnym treningom na fizychne ta psykhichne zdorov’ya kursantiv. Slobozhanskyy naukovo-sportyvnyy visnyk. 2, 39–41.

Danylov, D. (2002). Pedagogichnyy kolektyv yak faktor stymulyatsiyi motyviv zanyat fizychnoyu kulturoyu u pidlitkiv. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny. 6, 213–215.

Yedynak, G. A. & Mysiv, V. M. Zdorov’ya i fizychna kultura. Kam’yanets-Podilskyy: PP Moshak M. I.

Igontov, V. & Novikov, M. (2000) Fizychne vykhovannya v litseyi. Ridna shkola. 5, 21– 23.

Ilnytskyy, I., Okopnyy, A.& Palatnyy, A. (2018) Stavlennya uchniv do zasobiv boksu u fizychnomu vykhovanni v litseyakh iz posylenoyu viyskovo-fizychnoyu pidgotovkoyu Naukovyy chasopys [Natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. P. Dragomanova]. Seriya 15 : Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (fizychna kultura i sport). 1, 25-29. Rezhym dostupu http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_1_9 (90)

Papusha, V. G. (2000). Fizychne vykhovannya shkolyariv: formy, zmist, organizatsiya. Ternopil: Zbruch.

Raydenko, V. O. (2008). Vplyv zanyat greko-rymskoyu borotboyu na rozvytok shvydkisno-sylovykh yakostey yunykh bortsiv na pochatkovomu etapi bagatorichnoyi sportyvnoyi pidgotovky. Aktualni problemy pryrodnychykh ta gumanitarnykh nauk u doslidzhennyakh studentskoyi molodi "Rodzynka – 2008" : materialy X Vseukr. stud. nauk. konf., 24–26 kvit. 2008 r. Cherkasy: ChNU im. B. Khmelnytskogo.

Spyryn, V. K., Boldyshev, D. N. & Ryssamakyna, Y. A. (2013). Fyzycheskoe vospytanye na osnove vyda sporta – novyy vektor organyzatsyy fyzkulturnoy aktyvnosty detey, podrostkov, molodezhy. Teoryya y praktyka fyzycheskoy kultury. 5, 18–22.

Kholodov, Zh. K. & Kuznetsov, V. S. (2014). Teoryya y metodyka fyzycheskoy kultury y sporta. Moskva: Akademyya.

Cherenshchykov, A. G. (2013). Eksperymentalnaya programma po fyzycheskoy kulture na osnove uglublennogo yzuchenyya borby sambo. Problemy fyzycheskoy kultury y sporta v novom tysyacheletyy : materyaly II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ekaterynburg.

Shandrygos, V. I. (2006). Mistse sportyvnoyi borotby u navchalnykh programakh z fizychnoyi kultury. Teoriya i metodyka fizychnogo vykhovannya. 6, 18–37.

Stroot, S. A. (2014), Case Studies in Physical Education: Real World Preparation for Teaching. Routledge.

Danylevych, M., Romanchuk, O., Hribovska, I., Ivanochko, V. (2017). Pedagogical conditions of innovative educational technologies introduction into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport. Journal of Physical Education and Sport. 17(3);171:1113–9. DOI: 10.7752/jpes.2017.03171.

Опубліковано
2020-09-04
Як цитувати
Балушка, Л. М., Ткач, Ю., Окопний, А., Пістун, А., & Вовк, І. В. (2020). СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ВІКОМ 15-16 РОКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(124), 7-13. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).01