КОМПОНЕНТИ МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

  • В.О. Жамардій
Ключові слова: компоненти, методична система, модель, студенти, фізичне виховання, фітнес-технології.

Анотація

У статті розглядаються компоненти моделі методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. З’ясовано, що всі компоненти методичної системи підпорядковуються меті формування і виховання особистості студента через процес застосування фітнес-технологій, які мають сформувати гармонійно розвинену особистість. До структури авторської моделі було введено мотиваційно- цільовий, змістово-організаційний, технологічний і контрольно-діагностичний блоки. Цільовий блок моделі є системоутворюючим і визначає загальну векторну спрямованість фізкультурно-оздоровчої діяльності у ЗВО. До змістово-організаційного блоку віднесені фундаментальні закони, поняття, фітнес-технології, фізкультурно-оздоровча діяльність, які направлені на збереження здоров’я, підтримання фізичної підготовленості і працездатності та фізичного розвитку студентів, формування і виховання в них безперервного дотримання норм здорового способу життя. Технологічний блок містить методи навчання, виховання і розвитку особистості студента, форми організації освітнього процесу із застосування фітнес-технологій, способи організації студентів на заняттях, методи регулювання фізичних навантажень. Контрольно-діагностичний блок моделі передбачає моніторинг і діагностику рівня сформованості у студентів знань, практичних умінь і навичок, рівня фізичної підготовленості й оволодіння фітнес- технологіями.

Посилання

Volovik N. I. (2010). "Fundamentals of health fitness", Kyiv, View. of the NPU named after M. P. Drahomanov, 240 p. 2.Hryban H. P. (2012). "Physical education of students of agrarian higher educational institutions : monograph". Zhytomyr,

View of "Ruta". 514 р.

Davydov V. Yu., Shamardin A. I., Krasnova G. O. (2001). "New fitness systems (new directions, methods, equipment and equipment)", Volgograd : VRAFC, 140 p.

Zavydivska N. N. (2013). "Theoretical and methodical principles of fundamentalization of physical culture and health education of students in the process of health-saving learning: author's abstract. dis ... dr. ped. specialty sciences 13.00.02 "Theory and methods of teaching (physical culture, fundamentals of health)", Kyiv, 40 p.

Krusevich T. Yu. (2008). "Theory and methods of physical training". K. : Olympic literature, T. 2. 368 p.

Kuznietsova O. T. (2018). "Wellness technologies in physical education of students : theory, technique, practice : monograph". Rivne, 416 p.

Prysyazhnyuk S. I. (2008). "Physical education [text]: a textbook for university students", Kyiv: Center for educational literature, 503 р.

Sinitsya S. V., Shesterova L. V. (2010). "Ozdorovcha aeroobika. Sports pedagogical development : awn. posib.", Poltava : PNPU, 244 p.

Griban G., Prontenko K., Zhamardiy V., Tkachenko P., Kruk M., Kostyuk Y., Zhukovskyi Y. (2018). "Professional stages of a physical education teacher as determined using fitness technologies // Journal of Physical Education and Sport". Р. 565–569.

Zhamardiy V.O., Donchenko V.I., Yemets A.V., Skrinnik Y.O. (2019). "Physical development by means of fitness technologies as one of general aspects of student’s health // Wiadomości Lekarskie". Тom LXXII, nr 5 cz II. P. 1074–1078.

Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Жамардій , В. (2019). КОМПОНЕНТИ МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (12(120), 60-64. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2019.12(120)19.11