Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ

Тимошенко Олексій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Дьоміна Жанна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Малечко Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Тимошенко Олексій Валерійович – доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ)

Томенко Олександр Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Сумський державний педагогічний університет (м. Суми, Україна)

Приймаков Олександр Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичної факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

Дьоміна Жанна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

Малечко Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

Андрєєва Олена Валеріївна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна)

Грибан Григорій Петрович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення Житомирського державного університету  імені І.Франка (м. Житомир, Україна)

Пронтенко Костянтин Віталійович – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (м. Житомир, Україна)

Пронтенко Василь Віталійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (м. Житомир, Україна)

Ейдер Ежи – доктор педагогічних наук, доктор наук з фізичного виховання, професор Щецинського університету (Польща)