ISSN 2311-2220

Засновником і видавцем видання Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) є Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Так як редакційна колегія видання практикує політику прозорого та відкритого доступу до опублікованого змісту на сайті у PDF-форматі представлені випуски Часопису, доступ до яких надається без жодних обмежень.

Наукове періодичне видання Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), що входить до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук (наказ МОНУ № 1222 від 07.10.2016) та фізичного виховання і спорту (наказ МОНУ № 528 від 12.05.2015 р. Опубліковані у виданні статті індексуються в академічному пошуковому сервісі Google Scholar, розміщуються на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.  

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), з 2016 року включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC) (Польща).

Кожній науковій публікації присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

У статтях розглядаються результати теоретичних досліджень і експериментальної роботи в галузі педагогічних наук, фізичного виховання та спорту, висвітлюються педагогічні, психологічні і соціальні аспекти, нові технології навчання фізичної культури, практики підготовки спортсменів.

Збірник розрахований на аспірантів, докторантів, вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів і спортсменів.